Merâgi'nin 24 şubesi ne kadar özgündür? Destinasyon imajının müzikolojik sorgulanması


Creative Commons License

Uslu R.

Tidsad, vol.9, no.33, pp.229-251, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 33
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/tidsad.58176
  • Journal Name: Tidsad
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.229-251

Abstract

Sistemciler Döneminin sonuncu teorisyenlerinden Abdülkadir Merâgi’nin müzik teorisi yazmaya başladığı 1400 yılından 1435 yılında ölünceye kadar yazdığı bütün müzik teorisi kitaplarında, 12 makam, 6 avazeden başka 24 şubeden bahseder. Merâgi, saydığı bu 24 şubenin kaynaklarını vermediği için ilk bakışta, hepsi Merâgi’nin eserine özgün olduğu sanılır. Pek çok araştırmada da şubelerden bahsederken, Merâgi’nin 24 şubesi ifadesi kullanılır. Gerçekten şubeler Merâgi’nin midir sorusu sorgulanmamıştır. Bu sorgulanması gereken bir destinasyon imajıdır. Merâgi’nin kendisinden önce bu şubelerden bahseden başka müzik teorisyenleri olmuş mudur? Yoksa 24 Şube Merâgi’ye özgün müdür? Merâgi üzerine yapılan yerli ve yabancı araştırmaların hiç birinde gerçekten Meragi’ye özgün müdür sorusu üzerinde durulmamış olduğu, şubelerin özgünlüğü konusunda bir araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Makalenin konusu ve amacı Abdülkadir Merâgi’nin 24 şubesinin kendine özgün olup olmadığı sorgulamak olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere bir eserdeki bilgi verileri, daha önceki yazarlar tarafından belirtilmemiş oldukları zaman özgün yani orijinal kabul edilirler. Aksi durumda aktarılan bilgiler, alanın genel-geçer bilgileridir. Bu makalede 24 şubenin genel-geçer bilgi olup olmadığı veya ne kadarının genel-geçer, ne kadarının özgün olduğu araştırılacaktır. Şubeler üzerinden destinasyon imajının müzikolojik sorgulanması amaçlanmaktadır. Araştırma Merâgi’nin eserlerinde yer alan 24 şubesinin öncelikle adları, ikincil olarak sırasayıları aynı mı, kendisinden önceki Sistemciler Dönemi’nin kaynaklarında bulunup bulunmadığı sorusunun incelenmesi ve buna ilave olarak Merâgi’ye özgün olup olmadıklarının tespiti ile sınırlıdır. Makalenin sonucunda Meragi’nin adını vermediği bazı kaynakları olduğu ortaya çıkmış ve 24 şubeden çok azının Meragi’ye özgün olduğu tespit edilmiştir.