Öğrenme ve öğretimin geliştirilmesinde ‘Öğrenme Çalışması’ (Learning Study) modeli: Bir derleme çalışması


Creative Commons License

Demirel Uçan A., UÇAN S.

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.7, no.13, pp.89-110, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 13
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: International Journal of Curriculum and Instructional Studies
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.89-110

Abstract

The purpose of this research is to examine the role of the Learning Study model in developing teaching and learning. The research is based on a literature review involving various Learning Studies undertaken from the 2000s onwards in various countries. The study involves an examination of the foundations of the Learning Study model, its aims and the application process. In a Learning Study, the aim is to deal with an object of learning in a systematic way through a number of research lessons designed in line with the Variation Theory, thus bringing about an increase in students’ learning outcomes. Although, the primary purpose of learning studies is to develop student learning, it is argued that this model also plays an important role in contributing to teachers’ professional development by means of enhancing their pedagogical knowledge and skills. In the last part of the paper, the outcomes of Learning Studies are evaluated in general.

Bu derleme çalışmasının amacı ‘Öğrenme Çalışması’ (Learning Study) modelinin öğrenme ve öğretimin geliştirilmesindeki rolünü incelemektir. Kuramsal bir çalışma olan bu araştırma alanyazın taraması yapılarak oluşturulmuş olup 2000’li yılların başından itibaren birçok ülkede uygulanan ve rapor edilen öğrenme çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmada Öğrenme Çalışması modelinin temelleri, amaçları, uygulama ve değerlendirme sürecine yer verilmiştir. Kısaca Öğrenme Çalışması modeli, ‘Değişkenlik Kuramı’ (Variation Theory) çerçevesinde bir ‘öğrenme konusu’nu bir ya da birkaç araştırma dersinde sistematik bir şekilde ele almayı, böylece öğrencilerin öğrenme düzeyinde bir artış gerçekleştirmeyi amaçlar. Öğrenme çalışmalarının birincil amacı öğrenmeyi geliştirmek olsa da bu modelin öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki gelişimlerinde önemli bir rol oynadığı ortaya konmuştur. Araştırmanın son bölümünde, öğrenme çalışmalarından elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.