Öğrenme ve öğretimin geliştirilmesinde ‘Öğrenme Çalışması’ (Learning Study) modeli: Bir derleme çalışması


Creative Commons License

Demirel Uçan A., UÇAN S.

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, cilt.7, ss.89-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 13
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: International Journal of Curriculum and Instructional Studies
  • Sayfa Sayısı: ss.89-110

Özet

Bu derleme çalışmasının amacı ‘Öğrenme Çalışması’ (Learning Study) modelinin öğrenme ve öğretimin geliştirilmesindeki rolünü incelemektir. Kuramsal bir çalışma olan bu araştırma alanyazın taraması yapılarak oluşturulmuş olup 2000’li yılların başından itibaren birçok ülkede uygulanan ve rapor edilen öğrenme çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmada Öğrenme Çalışması modelinin temelleri, amaçları, uygulama ve değerlendirme sürecine yer verilmiştir. Kısaca Öğrenme Çalışması modeli, ‘Değişkenlik Kuramı’ (Variation Theory) çerçevesinde bir ‘öğrenme konusu’nu bir ya da birkaç araştırma dersinde sistematik bir şekilde ele almayı, böylece öğrencilerin öğrenme düzeyinde bir artış gerçekleştirmeyi amaçlar. Öğrenme çalışmalarının birincil amacı öğrenmeyi geliştirmek olsa da bu modelin öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki gelişimlerinde önemli bir rol oynadığı ortaya konmuştur. Araştırmanın son bölümünde, öğrenme çalışmalarından elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.