Maqams on the Margin: Maqam-registered Mirajiyya Manuscripts as a Tool of Transferring


Creative Commons License

Benlioğlu S.

İstem, vol.18, no.35, pp.73-95, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 35
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31591/istem.759556
  • Journal Name: İstem
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.73-95

Abstract

Nayi Osman Dede’s Mirajiyya is the most prolonged composing work of the Ottoman/Turkish music repertoire. Mirajiyya has been notated for the first time at least two hundred years after its composition. Even though the musical work transferred by inheritance -meshq-, with elapsing time, there have been developed some tools to support the transferring process. Mi'râciyye manuscripts which contains maqams (mode) on the margin of the pages have been scrutinized in this study. The role of these copies, which are registered to maqams, in the transfer of the work has been emphasized. Eleven Mirajiyya manuscripts and a printed copy have been analyzed comparatively. In addition, various note collections of Mirajiyya have been introduced, and the situation in the manuscripts were compared with maqams used in these notes. As a result, some of Mirajiyya’s forgotten parts have been traced over time. Again, as a result of comparing the notes with the manuscripts, it was determined that there is a possibility regarding some sections might have changed. Keywords: Mirajiyya, Nayi Osman Dede, Meshq, Ottoman/Turkish music, Maqam (mode)

Nâyî Osman Dede’nin Mi‘râciyye’si Osmanlı/Türk müziği repertuarının en uzun besteli eseridir. Bestelendikten en az iki yüz yıl sonra ilk kez notaya aktarılmıştır. Bu uzun eserin zaman içinde intikali temelde meşkle sağlanmış olsa da süreci destekleyecek bazı araçlar da geliştirilmiştir. Bu noktada çalışmada metin kenarlarına makam isimlerinin yazılı olduğu Mi‘râciyye yazmaları ele alınmaktadır. Makam kayıtlı bu nüshaların eserin intikalinde nasıl bir rol oynadıkları üzerinde durulmuştur. Tespit edilen on bir Mi‘râciyye yazması ve bir matbu nüsha karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ayrıca Mi‘râciyye’nin muhtelif nota derlemeleri tanıtılmış, bu notalarda kullanılan makamlar ile yazmalardaki durumun mukayesesi yapılmıştır. Neticede yazmalardan Mi‘râciyye’nin zaman içinde unutulan bazı kısımlarının izi sürülmüştür. Yine yazmalar ile notaların karşılaştırılması neticesinde bazı bölümlerin de değişime uğramış olabileceği ihtimali tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mi‘râciyye, Nâyî Osman Dede, Meşk, Osmanlı/Türk müziği, Makam.