Stereolithographic Flapless Implant Surgery and Fixed Prosthetic Rehabilitation In An Edentulous Maxilla: Case Report


Akay A. S. , Arısan V.

Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, Azerbaycan Oral İmplantologlar Derneği, Almanya Oral İmplantoloji Derneği X. Uluslararası Bilimsel Birleşik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 14 June 2013, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30

Abstract

Abstract:

 

Introduction: With the improvements in implantology, tomography images can be examined on the computer softwares. Implant surgeries can be carried out in accordance with the prosthetic and anatomical priorities, even in some cases that are difficult to place implants properly. In this case report, an implant surgery with a stereolithographic surgical guide and fixed prosthetic restoration for a maxilla of an edentulous patient is discussed.

Case: A 71 year-old edentulous female patient was referred to our clinic with the demand of fixed prosthetic restoration. Prosthetic objectives are established with a radiopaque scanning template and implants were planned on the tomographic sections. Virtual plan is transferred to the surgical area with a stereolithographic guide and implants were inserted without flap elevation. Prosthetic stage was completed properly because the implants were in the appropriate positions, so the patient was satisfied for the treatment. 

Discussion and Conclusion: With the help of the protetic guidance, being able to eliminate the positioning errors that may occur in conventional surgical approach and applicability of flapless surgery for suitable cases are some advantages of this technique as used in this case. However, the disadvantages are the time spent on the software planning and preoperative preparation and essential resources needed. In order to eliminate the risks of conventional procedures it can be preferred for the patients that require a large number of implant insertions. 

Özet:

Giriş: İmplantoloji alanındaki gelişmeler sayesinde bilgisayar yazılımlarıyla tomografi görüntüleri incelenebilmekte ve uygun implant yerleşiminin zor olduğu olgularda bile protetik ve anatomik önceliklere uygun cerrahiler gerçekleştirilebilmektedir. Bu olgu sunumunda, dişsiz bir hastanın üst çenesinde stereolitografik cerrahi rehberle implant cerrahisi ve sabit protetik restorasyonu irdelenmiştir.

Olgu: Üst çenesi dişsiz 71 yaşındaki bayan hasta sabit protez talebi ile kliniğimize başvurmuştur. Radyo-opak bir tarama protezi ile protetik hedefler belirlenmiş ve tomografik kesitler üzerinde implantlar planlanmıştır. Stereolitografik bir şablon ile planlama hasta ağzına aktarılmış ve implant yerleşimi flep kaldırılmadan gerçekleştirilmiştir. İmplantların uygun pozisyonlarda olması nedeniyle protetik aşama sorunsuz tamamlanmıştır. Hasta memnuniyeti yüksek seviyededir.

Tartışma ve Sonuç: Protetik yönlendirme sayesinde geleneksel yöntemde karşılaşılabilecek konumlandırma hatalarının ortadan kalkması ve uygun hastalarda flepsiz cerrahi seçeneği, olguda kullanılan tekniğin avantajlarındandır. Buna karşın cerrahi öncesi hazırlık süresi, yazılım ve görüntülemede harcanan zaman ve kaynaklar bu tekniğin dezavantajlarındandır. Çok sayıda implant gereksinimi olan hastalarda geleneksel yöntemdeki risklerin elimine edilmesi için kullanılabilir.