Tiroid Nodüllerinde Nodül Dışı Malignite Araştırılması


Creative Commons License

Tonyalı M., Dilek H. F. , Kır G., Alimoğlu O.

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30

Abstract

S03. Tiroid Nodüllerinde Nodül Dışı Malignite Araştırılması

Müzeyyen Tonyalı1, Hatice Feyza Dilek1, Gözde Kır2, Orhan Alimoğlu3

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 4 Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Tiroid nodülleri oldukça sık karşılaşılan endokrin patolojilerden biridir. Tiroid karsinomu insidansının giderek artmasına rağmen mortalitede önemli bir değişim gözlenmemiştir. Amerikan Tiroid Birliği yönergelerine göre malign sitoloji tespit edilen durumlarda tedavi yaklaşımı olarak birinci sırada cerrahi bulunmaktadır. Lokal invazyonu, klinik olarak metastazı bulunmayan ve sitolojik olarak agresif olmayan mikrokarsinomlar için cerrahiye alternatif aktif gözlem seçeneği de bulunmaktadır. Bu araştırmada cerrahi tedavi uygulanan tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sonuçları, nodülün kendisi ve nodül dışı tiroid dokusunun histopatolojik karakterlerini (malign veya bening) karşılaştırdık. “aşırı tanı” ve “aşırı tedavi” ile ilgili endişelere cevap aramayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmada 2016-2018 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde tiroid nodülleri için cerrahi tedavi gören 276 hastanın tiroid nodüllerinin İİAB ve cerrahi sonrası histopatoloji özellikleri ile nodül dışı tirod dokusunun histopatolojik özelliklerini karşılaştırdık.

Bulgular: Çalışmada yer verdiğimiz 276 tiroidektomi materyalinde dominat nodüllerin 82 (%29.7)’si malign, 194 (%70.2)’ü ise bening karakterdedir. Malign dominat nodüllerde nodül dışı tiroid dokusunda malignite saptanan vaka sayısı 36 (%43.9)’dır. Bening dominat nodüllerde nodül dışı tiroid dokusunda malignite saptanan vaka sayısı ise 26 (%13.4) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Dominant tiroid nodülü bening olan hastaların %13.4’ünde; malign olanların ise %43.9’unda nodül dışı tiroid dokusunda malignite saptanmıştır. Tiroid kanserleri değerlendirmesinde yeni yaklaşımlara ve düşüncelere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: tiroid nodülleri, mikrokarsinom, aşırı tanı, aşırı tedavi.