Eğitim ve Pazar


Arslan M. L. , Çankır B.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Kuram, Araştırma, Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.31-43, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.31-43
  • Editörler: İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editör

Özet

Eğitim ve piyasa ilişkisi, bir insan hakkı olarak eğitim, kamu malı, piyasa başarısızlığı ve özelleştirme gibi geniş bir içerikte ele alınan ve çoğu zaman tartışılan bir konudur. Tartışmanın bir tarafında eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu iddia edenler, diğer tarafında ise kaliteli ve verimli bir eğitim sisteminin rekabet ve piyasa dinamikleri ile mümkün olacağını düşünenler bulunmaktadır. Bu tartışma ışığında eğitim ve piyasa ile ilişkisini ele alan bu bölüm önce piyasa kavramı, piyasa çeşitleri ve mevcut durumu incelemekte, akabinde kamu malı ve piyasa başarısızlığı kavramları ışığında eğitim ve piyasa ilişkisine değinmektedir. Meta olarak eğitim konusunun işlendiği son bölümde ise eğitim ve piyasa ilişkisinde farklı taraflarca dile getirilen belli başlı iddialar göz önüne serilmektedir