Determining the Relationship Between Workplace Friendship and Efficiency, Performance and Productivity with Meta-Analysis Method


Çankır B.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.1, pp.102-122, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30783/nevsosbilen.763907
  • Journal Name: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.102-122

Abstract


The interactions and relationships that individuals, one of the important elements of the society, establish at the workplace with each other affect the social part of organizational life. Previous studies indicate that employee relations at workplaces often have positive results. Workplace friendship is a concept of human relations, which has an important place in corporate structures and represents the structure of the institution, and it provides significant benefits to both businesses and individuals. In the teamwork method, which is getting more and more popular in our working life, the fact that individuals who get along well in harmony in an effective teamwork expresses the importance of the concept of friendship in corporate structures. Workplace friendship interactions improve individuals' trust in the institution they are connected to and their workmates, while helping them increase their happiness and motivation by removing the stress and anxiety they have in their lives. In addition, it provides significant benefits to accelerate compliance with individuals' business processes, to reduce their feelings of stress and anxiety, to increase personal development to a higher level, to increase the efficiency and efficiency, and to reach desired performance standards. Workplace friendship is an especially important concept due to this type of benefits; it is a part of human relations that needs some work to be done and fall within the scope of organizational behavior.


In this study, workplace friendship, employee effectiveness, business performance, cooperation environment, communication and employee productivity concepts are examined and the relationship between them is aimed. Meta-analysis method was used in the study. Keywords such as “workplace friendship, activity, communication and cooperation, business performance” were used in data scans. As a result of the searches obtained, both Turkish and English sources were used. Data of selected application samples were analyzed in CMA (Comprehensive Meta-Analysis) statistical package program. As a result of the findings, it can be said that there is a positive relationship between the concepts discussed.Toplumun önemli unsurlarından olan bireylerin birbirleriyle işyerinde kurduğu etkileşimler ve ilişkiler, örgütsel yaşamın sosyal kısmına etki etmektedir. Günümüze kadar süregelen çalışmalar; işyerlerindeki çalışan ilişkilerinin genellikle olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmektedir. İşyeri arkadaşlığı, kurumsal yapılarda önemli bir yere sahip olan ve kurum yapısını temsil eden insani ilişkiler kavramıdır ve gerek işletmelere gerek de bireylere önemli faydalar sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz çalışma hayatında giderek popülerleşen takım çalışması metodunda da birbirleriyle iyi anlaşan bireylerin etkin bir takım çalışması içerisinde uyumlu bir biçimde bulunması arkadaşlık kavramının kurumsal yapılardaki önemini ifade etmektedir.   İşyeri arkadaşlık etkileşimleri; bireylerin bağlı oldukları kuruma ve işyeri arkadaşlarına olan güven duygusunu geliştirmekle beraber, bireylerin yaşantılarında sahip oldukları stres ve kaygıyı gidererek mutluluk ve motivasyon artırımına yardımcı olabilmektedir. Tüm bunlarla beraber bireylerin iş süreçlerine olan uyumluluğun hızlandırılmasına, stres ve kaygı duygularının azalmasına, yardımlaşmanın arttırılarak kişisel gelişimin üst düzeylere çıkarılmasına, etkinlik ve verimliliğin arttırılarak istenilen performans standartlarına erişilmesine önemli yarar sağlamaktadır. İşyeri arkadaşlığı, belirtilen bu tip faydalarından ötürü çok önemli bir kavramdır, üzerinde birtakım çalışmaların yapılması gereken ve aynı zamanda örgütsel davranış alan kapsamına giren insan ilişkilerinin bir bölümüdür.


Bu çalışmada; işyeri arkadaşlığı, çalışan etkinliği, iş performansı, iş birliği ortamı, iletişim ve çalışan verimliliği kavramları ele alınıp, aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Veri taramalarında “işyeri arkadaşlığı, etkinlik, iletişim ve iş birliği, iş performansı” gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. Elde edilen taramalar sonucu hem Türkçe hem de İngilizce kaynaklardan yararlanılmıştır. Seçilen uygulama örneklerine ait veriler CMA (Comprehensive Meta-Analysis) istatistik paket programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde ele alınan kavramlar arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığından söz edilebilmektedir.