Turkish Standardization of Feeling Word Checklist-Brief Version [FWC-BV]: A Quantitative Examination of Countertransference


Creative Commons License

Taş B., Polat B., Kartal F., Saklı Demirbaş Y., Gençöz T.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.9, no.3, pp.489-512, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.31682/ayna.1000033
  • Journal Name: AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.489-512

Abstract

As proposed by Freud, the concept of transference could be described as the repetition of patients’ forms of relating based on their past experiences and subjective structures. Countertransference, on the other hand, could be portrayed as the emergence of various affects, unconscious conflicts, and attitudes of therapists about patients’ discourse during the psychotherapy process. In the literature, different studies have examined the concept of countertransference using quantitative methods on the grounds that countertransference also manifests itself on the conscious level. The current study aimed to conduct the Turkish standardization of the Feeling Word Checklist-Brief Version [FWC-BV], a brief version of the Feeling Word Checklist designed to assess the countertransference levels of therapists. The sample of the study was composed of 184 psychologists who practiced psychotherapy using different therapeutic approaches. Based on analyses carried out to investigate the factor structure of the Turkish version of Feeling Word Checklist-Brief Version [FWC-BV], confirmatory factor analysis results indicated a three-factor structure consistent with the original version. Results of reliability and validity analyses suggested that the scale has acceptable psychometric properties. All results were discussed regarding the psychoanalytic literature.

Freud tarafından ortaya atılan aktarım kavramı hastanın geçmiş deneyimleri ve öznel yapısına bağlı olarak oluşan ilişkilenme biçimlerinin analitik süreçte tekrarlanması olarak tanımlanmaktadır. Karşı aktarım ise birçok farklı görüş olsa da hastanın terapi sürecindeki söyleminin terapistte çeşitli duygulanımlar, bilinçdışı çatışmalar ve tutumlara yol açması olarak betimlenebilir. Literatürde, karşı aktarımın bilinçdışı niteliğinin yanında bilinç düzeyinde de çeşitli biçimlerde kendisini gösterdiğini savunan ve bu kapsamda karşı aktarımı niceliksel olarak inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, terapistlerin karşı aktarımlarını ölçmek için geliştirilen Duygu Envanteri (Feeling Word Checklist) ölçeğinin kısa versiyonu olan Duygu Envanteri-Kısa Versiyon (DE-KV; Feeling Word Checklist-Brief Version) adlı ölçeğin psikometrik özelliklerinin Türk örnekleminde incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi, farklı ekoller temelinde psikoterapi uygulayan 184 psikologdan oluşmaktadır. DE-KV öncelikle Türkçeye çevrilmiş ve Türk örnekleminde faktör yapısını incelemek amacıyla yürütülen doğrulayıcı faktör analizi bulguları, ölçeğin orijinali ile benzer olarak üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu desteklemiştir. Yürütülen güvenirlik ve geçerlik analizleri, ölçeğin psikometrik özelliklerinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Tüm bulgular psikanalitik literatür ışığında tartışılmıştır.