Karataş İ. H. , Alymıdın K., Topuz C.

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM, vol.8, no.1, pp.1-25, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: KURAMSAL EĞİTİMBİLİM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-25

Abstract

Bu araştırma, Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmaların uygulamaya ne düzeyde yansıdığını belirlemek için okul yöneticileri ile eğitim yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar ve çalışma yapan bilim insanları arasındaki ilişkinin niteliğini betimlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın anketi, İstanbul’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2010-2011 öğretim yılında görev yapan 310 okul müdürüne uygulanmıştır. Araştırma sonucunda eğitim yönetimi alanında çalışma yapan akademisyenler ile okul yöneticileri arasında teorinin pratiğe aktarılması amacıyla kurumsal bir işbirliğinin zayıf olduğu belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğunun yabancı dil bilmediği, eğitim/okul yöneticiliğine dair bir eğitim almadan göreve başladıkları, eğitim yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları ya hiç izlemedikleri ya da çok seyrek izledikleri, bilimsel araştırmaların okuldaki gerçek sorunlara odaklanmadığı, bilim insanlarının okulu yakından tanıma gayretinde olmadıkları, mevzuatın ve üstlerinin bilimsel önerileri uygulamalarında kendilerini engellediği ve bilimsel çalışmalara ulaşmak için yeteri kadar maddi kaynaklarının olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.