İstanbul'un İaşesinin Temini Meselesi ve İstanbul'un İaşesine Katkı Sağlayan Bir Merkez: Tekirdağ Kazası (XVIII.-XIX. Yüzyıllar)


Göktepe K.

Belleten, ss.857-915, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Belleten
  • Sayfa Sayıları: ss.857-915

Özet

ÖZET

Osmanlı Devleti'nde İstanbul’un ihtiyaçlarının sorunsuz şekilde karşılanması önemli bir iktisat politikasıdır. Bu politika ise kapsamlı bir organizasyon çerçevesinde şekillenmektedir. Osmanlı Devleti'nin Klasik Dönemi boyunca her türlü üretimin, üretim bölgelerindeki ihtiyaçlar giderildikten sonra kalan kısmının belirli bir plan dâhilinde öncelikli olarak İstanbul'a gönderilme zorunluluğu bulunmaktaydı. İstanbul’un hububat gibi temel tüketim ihtiyaçları ise ulaşım açısından elverişli çevre merkezlerden karşılanmaktaydı. Başkent İstanbul’un iaşe ihtiyaçlarının bir kısmına cevap vermesi bakımından elverişli limanı ve limanı besleyen arka bölgesiyle Tekirdağ kazası ve çevresi bu açıdan Osmanlı tarihi boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Bu araştırmayla Osmanlı iktisat politikaları doğrultusunda, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Tekirdağ kazasında üretim, ulaşım ve sevkiyat süreçleri iaşe sistemi çerçevesinde tahlil edilerek İstanbul’un tüketimini karşılamada Tekirdağ ve çevresinin katkıları incelenmeye çalışılmaktadır.

In the Ottoman Empire, it is an important economic policy to be met the needs of Istanbul seamlessly. This policy is shaped within the framework of a comprehensive organization. During The Classical Age of Ottoman Empire, within a specific plan, all kinds of production were required to be sent to Istanbul primarily, after the removal of the needs of production areas. Fulfilling the basic consumption needs of İstanbul like cerials, was made possible by the close, easily accessible surrounding settlements. With the adequate port and hinterland, Tekirdağ district and the surrounding settlements had an important role in fulfilling some provision needs of capital İstanbul, during the Ottoman history. With this study, at XVIII and XIX. centuries, alongside with the Ottoman economic policies, the attributes of Tekirdağ district to İstanbul's consumption been studied through production, transportation and shipment processes of Tekirdağ district which assayed in the context of provisioning system.