Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Bağlılığı Ölçeği Üniversite Öğrencisi Formunun Psikometrik Özellikleri


Creative Commons License

Topal M., İstanbullu A., Akgün Ö. E.

International Journal of Human Sciences, cilt.17, ss.104-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.14687/jhs.v17i1.5698
  • Dergi Adı: International Journal of Human Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.104-116

Özet

Bu  çalışmanın  amacı,  çevrimiçi  öğrenme ortamlarında  öğrencilerin  öğrenme  ortamına bağlılıklarını ölçmek için “Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Bağlılığı Ölçeği”nin çevrimiçi ders almış üniversite  öğrencileri  örnekleminde  geçerlik  ve güvenirlik  çalışmasının  yapılarak  psikometrik özelliklerinin ortaya konulmasıdır. 

The  aim  of  this  study  was  to  introduce  the psychometric     properties     of     the Student Engagement  Scale  for  Online  Learning  which was   used to   measure   the   engagement   of students inonline   learning   environment   by using  the  validity  and  reliability  study  in  the sample  of  university  students  who  took  lessons online.