Sosyo-Kültürel Bağlamıyla Yeşilçam'daki Kötü Adam Temsilleri: Köy Ağaları Örneği


Sevindi K.

Medeniyet Sanat Dergisi, cilt.2, ss.61-78, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Medeniyet Sanat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.61-78

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’nin modernleşme sürecinin Yeşilçam sinemasındaki kötü erkek temsilleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Türkiye’nin modernleşme sürecinin toplumdaki sosyo-kültürel ortama olan etkisi Yeşilçam sinemasında da karşılık bulmuştur. Bu etki özellikle filmlerin kötü erkek temsillerine yansımış ve belli tiplerin oluşmasına neden olmuştur. Çalışmada öncelikle Yeşilçam'daki melodram etkisi üzerinde durulmuş ve bu etki çerçevesinde oluşan tipler incelenmiştir. Daha sonra Türkiye'nin modernleşme sürecinin Yeşilçam sinemasına etkilerine ve bu doğrultuda oluşan kötü adam tiplerine değinilmiştir. Son olarak bu tipler arasından köy ağaları seçilerek kıyafet, dış görünüş, kültür seviyesi, eğitim, toplumsal statü vb. ölçütler üzerinden içerik analizi yapılmış ve kötü erkek tipinin özellikleri ortaya çıkarılmıştır.

In this study, it was investigated that the impacts of the Turkish modernization process on the representations of villains in Yeşilçam cinema. The effects of the socio-cultural environment on the society of Turkey’s modernization process have corresponded in the Yeşilçam cinema. These effects especially reflected in the representation of villains in the movies and caused to be formed the certain types. In study, primarily, the effect of melodrama in Yeşilçam cinema was focused on and types formed by this effect has been examined. Afterwards, it was mentioned that the effects of Turkey’s modernization process on Yeşilçam cinema and villain types derived from these effects. Finally, landlords were chosen from among these types and content analysis was done by examining Yeşilçam movies with criterions such as clothing, appearance, cultural level, education, social status etc. and the characteristics of villain type were revealed.