T1 alt grup micro-invaziv (T1m) ve extensive-invaziv (T1e) mesane kanserinin rekürrens ve progresyonunu öngörebilir mi?


Turan T., ÖZKANLI S. Ş. , Efiloğlu Ö., ENGİN ZERK P., ÇULPAN M., ÇAŞKURLU T. , ...More

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Gazimagusa, Turkey, 06 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Turkey