Effects of Titles on Wealth Levels in the Ottoman Empire: Comparison of the Center and Provinces (1800-1840)


Özer E.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.43-59, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-59

Abstract

This study investigates the relationship between titles that Ottoman people used and their

wealth levels through probate estate inventories. How wealth levels are differentiated based

on titles is analyzed and whether there is a constant wealth hierarchy or not is questioned.

The main contribution of this study will be the specification of the differentiation of wealth

hierarchies across regions. The data is gathered from years between 1800-1840. From Istanbul,

the center of the empire, Galata and Uskudar; from provinces, Konya and Kutahya

regions have been chosen. A total of 1413 probate estate inventories are examined. Similar

wealth hierarchies are observed in both regions. However, the same titleholders are 1.5-2

times wealthier than their counterparts in the center. It is specified that especially pilgrims

and no titleholders in the peripheral provinces have left more inheritance than their counterparts.

Bu çalışma Osmanlı toplumunda kişilerin kullandıkları unvanlarla servetleri arasındaki

ilişkiyi terekeler üzerinden incelemektedir. Unvanlara göre servet düzeylerinin nasıl farklılaştığı

ve sabit bir servet hiyerarşisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu çalışmanın

literatüre özgün katkısı ise servet hiyerarşilerinin merkez ve taşra arasında nasıl farklılaştığını

tespit etmek olacaktır. Tarih aralığı olarak 1800-1840 yılları alınmıştır. Osmanlı’nın

merkezi olarak İstanbul’dan Galata ve Üsküdar; taşradan ise Konya ve Kütahya bölgeleri

seçilmiştir. Toplam 1.413 terekenin incelendiği bu çalışmada merkezde ve taşrada benzer

servet hiyerarşileri gözlemlenmiştir. Ayrıca benzer unvanlar arasında taşradakilerin servetlerinin

merkeze göre 1,5-2 kat yüksek oldukları tespit edilmiştir. Özellikle hacı olanların

ve unvansızların taşrada merkezdekilere göre daha fazla tereke bıraktıkları belirlenmiştir.