Typology of Meteorological Expressions in Turkish


Çınar O., Yağlı E.

Medeniyet Kültürel Araştırmalar Belleteni, vol.1, no.1, pp.62-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Medeniyet Kültürel Araştırmalar Belleteni
  • Page Numbers: pp.62-71

Abstract

Expressions used in languages​​to describe weather events such as precipitation and temperature are called meteorological expressions. Examining how these expressions are semantically encoded and expressed, the current study makes a typological analysis on meteorological expressions in Turkish. In this context, the study aims to adapt the typology proposed by Eriksen et al. (2012) into Turkish, who presented a semantic analysis of how languages ​​encode meteorological expressions based on data from various world languages. In the light of this purpose, certain meteorological expressions in Turkish have been classified and it has been questioned which unit or units in the sentence structure semantically encode these expressions. Considering this, when the meteorological expressions presenting dynamic events are examined, as for the precipitation, the study reveals that the expression of rain is cognate argument-predicate type; on the other hand, the study further reveals that the expressions snow, hail, and rime were encoded by both argument-predicate and predicate types. It has been found that the expressions lightning and thunder, as part of other dynamic events, are encoded by argument type, and the expression wind is encoded by both argument-predicate and predicate types. In terms of stative events including temperature, atmosphere and mild weather events, Turkish displays a similar appearance to the overall tendency among world languages. Such meteorological expressions are encoded only by predicate type in Turkish. The expression containing the meaning of sunlight is encoded by argument-predicate type in Turkish.

Keywords: Meteorological Expressions, Typology, Turkish, Dynamic Events, Stative Events

 

Dillerde yağış ve sıcaklık gibi hava olaylarını açıklamak için kullanılan ifadeler hava durumu ifadeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma, Türkçede bulunan hava durumu ifadelerinin anlamsal açıdan nasıl kodlandığı ve ifade edildiğini inceleyip tipolojik bir çözümleme yapmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli dünya dilleri verisi üzerinden yola çıkarak dillerin hava durumu ifadelerini nasıl kodladığı yönünde anlam bilimsel bir çözümleme sunan Eriksen vd. (2012) tarafından önerilen tipolojinin Türkçede nasıl bir görünüm sergilediği incelenmektedir. Bu amaç ışığında, Türkçede bulunan belirli hava durumu ifadeleri sınıflandırılmış ve bu ifadelerin tümce yapısı içerisinde hangi birim ya da birimler tarafından anlamsal olarak kodlandığı incelenmiştir. Bu doğrultuda, dinamik olaylar sunan hava durumu ifadeleri incelendiğinde yağış anlamı içeren yağmur ifadesinin eş asıllı üye-yüklem tipli; kar, dolu ve kırağı ifadelerinin ise hem üye-yüklem tipli hem de yüklem tipli kodlandığı belirlenmiştir. Diğer bir dinamik olay olan şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü ifadelerinin üye tipli, rüzgâr ifadesinin ise üye-yüklem tipli ve yüklem tipli kodlandığı çözümlenmiştir. Sıcaklık, atmosfer ve hafif hava olaylarını içeren durağan olaylar açısından bakıldığında ise Türkçe dünya dillerindeki genel eğilime benzer bir görünüm sergilemektedir. Bu tür hava durumu ifadeleri Türkçede sadece yüklem tipli kodlanmaktadır. Güneş ışığı anlamı içeren ifade ise Türkçede üye-yüklem tipli olarak kodlanmaktadır.

Anahtar sözcükler: Hava Durumu İfadeleri, Tipoloji, Türkçe, Dinamik olaylar, Durağan olaylar