Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma


Girit S.

Türk Toraks Dergisi, no.7, pp.104-108, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Türk Toraks Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.104-108

Abstract

Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma Banu Gülcan Onur1, Demet Can1, Suna Asilsoy1, Saniye Gülle1, Hüdaver Alper2, Mustafa Bak1 1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji-Solunum Birimi, İzmir, Türkiye 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye lingulada atelektazi sık olarak beraber görülmektedir. Tedavi primer olarak etyolojiye yönelik olmakla birlikte destek tedaviye sıklıkla yanıt alınmaktadır [4]. Çalışmamızda öncelikle kronik öksürük nedeniyle başvuran çocuklarda sağ orta lob sendromu sıklığının araştırılması, sağ orta lob sendromu saptanan olgularda ise etyoloji, klinik bulgular ve prognoz değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Retrospektif olan bu çalışmada Allerji-Solunum Birimi’mize kronik öksürük yakınması ile başvuran 2209 hasta çalışmaya alınmıştır. Kronik öksürük tanımında; öksürüğün 8 haftadan uzun süre devam etmesi şartı aranmıştır. Bu hastaların içinden akciğer grafisinde sağ orta lob atelektazisi saptananlar ile akciğer grafisinde sağ orta lob atelektazisi saptanmayan ancak diğer nedenlerle toraks BT istendiğinde sağ orta lob sendromu tanısı alan olgular çalışmanın ikinci bölümü için ayrılmıştır. Yazışma Adresi: Doç. Dr. Demet Can, Mithatpaşa Cad. 218/9 35260 İzmir-Türkiye, Tel: +90 232 4637750, e-posta: ddcan15@hotmail.com ÖZET Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma Çocukluk yaş grubunda sağ orta lob sendromu sıklığı, görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerin de etkisiyle artmıştır. Çalışmamızda kronik öksürük nedeniyle başvuran çocuklarda sağ orta lob sendromu sıklığı, etyolojisi ve prognozu araştırılması amaçlanmıştır. Retrospektif bu çalışmada Allerji-Solunum Birimi’mize kronik öksürük yakınması ile başvuran 2209 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastalardan akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi bulguları ile sağ orta lob sendromu saptanan olguların PPD, serum IgG, IgM, IgA ve IgE düzeyleri, deri testi, ter testi, gastroözafagiyal reflü sintigrafisi sonuçları kaydedilmiştir. Kronik öksürük yakınması ile gelen olguların %3’ünde (67 olgu) sağ orta lob atelektazisi saptanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 6,2±3,2 yaş olup (3 ay–14 yaş), erkek/kız oranı 1,16 olarak belirlenmiştir. Etyolojide saptanan patolojiler; allerjik astım (%23,9), idyopatik (%23,4), reaktif hava yolu hastalığı (%13,4), tüberküloz (%11,9) ve diğerleri olarak sıralanmıştır. Tanıdan 6 ay sonra yapılan kontrollerinde 22 olguda tam düzelme, 36 olguda kısmi düzelme görülmüş, 9 olgu refrakter kalmıştır. Başta allerjik astım hastalarımız olmak üzere inatçı solunum yolu patolojileri ile gelen hastalarda sağ orta lob atelektazisi araştırılmalıdır. Anahtar sözcükler: orta lob sendromu, atelektazi, çocuk