Current Approaches in Vestibular Migraine


Creative Commons License

Acar G., Mutlu A.

Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, vol.3, no.1, pp.15-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.46629/jms.2022.69
  • Journal Name: Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.15-19

Abstract

Vestibular migraine (VM) is a clinical condition characterized by dizziness, nausea, and imbalance, often accompanied by mi- graine-related headache. Although it started to be noticed many years ago, after objective diagnostic criterias, it emerges as a dis- ease whose importance is increasing day by day in the etiology of vertigo. The pathophysiology of this disease, which concerns about 1% of the population, is not yet clearly known. Genetic transmission, vascular causes, neurotransmitter and receptor relationship are shown among possible etiological causes. With the identification of diagnostic criteria, awareness of VM has increased among clinicians dealing with neurotology. Because the exact etiology is unknown, difficulties are sometimes expe- rienced in the management of VM. Therefore, in our article, the diagnosis and treatment of vestibular migraine will be discussed in the light of current literature. 

Vestibüler migren (VM), migrene bağlı baş ağrısının sıklıkla eşlik ettiği baş dönmesi, bulantı, dengesizlik ile karakterize bir klinik durumdur. Uzun yıllar önce farkedilmeye başlasa da objektif tanımlamalar sonrası vertigo etyolojisi içerisinde her geçen gün öneminin arttığı bir hastalık olarak karşımıza çık- maktadır. Toplumun yaklaşık %1'ini ilgilendiren bu hastalığın patofizyolojisi henüz net olarak bilinmemektedir. Genetik ge- çiş, vasküler sebepler, nörotransmitter ve reseptör ilişkisi olası etyolojik sebepler arasında gösterilmektedir. Tanı kriterleri be- lirlenmesi ile VM farkındalığı nörotoloji ile uğraşan klinisyen- ler arasında artış göstermiştir. Kesin etiyolojinin bilinmemesi nedeniyle VM yönetiminde zaman zaman zorluk yaşanmakta- dır. Bu nedenle yazımızda vestibüler migrenin tanı ve tedavisi güncel literatür ışığında tartışılacaktır.