Küresel Kentlerin Dönüşüm Aracı Olarak Büyük Ölçekli Kentsel Projeler


ÇELİKBİLEK A.

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.585-600

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.585-600

Özet

KÜRESEL KENTLERİN DÖNÜŞÜM ARACI OLARAK BÜYÜK ÖLÇEKLİ KENTSEL PROJELER

Öz: Bu çalışma, sanayisizleşme sürecinde yatırım çekmek için yeni yollar deneyen kentlerin, üretim mekanı olmaktan tüketim mekanı olmaya doğru dönüşme süreçlerini inceleyerek büyük ölçekli kentsel projelerin kentlerin dönüşüm sürecindeki rollerini ortaya çıkarma amacındadır. Çalışmada öncelikle kentlerin neden büyük ölçekli projelere ihtiyaç duyduğuna dair literatür taraması yapılmış, daha sonra bu tür projelerin en bilinen örnekleri üzerinden bir değerlendirme yapılarak , kentsel yenilemedeki rolleri, proje süreçleri ve geri dönüşleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, bu tür projelerin alanın pazarlanması için çoğunlukla maliyetlerinin göz ardı edilerek, eşsiz olacak şekilde tasarlandığı ve süreçlerindeki sorunlar nedeniyle yerel halka geri dönüş sağlayamadığı ve kentte parçalanmalara neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyük ölçekli kentsel projeler, Flagship projeler, Kentsel yenileme, Dünya kentleri