letişime İlişkin Bazı Unsurların Dil Eğitim Sürecine Yansımaları


İnce B.

turkophone, cilt.4, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: turkophone
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Ülkemizde özellikle üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Türkçe öğretim merkezleri
sayesinde
yabancı öğrencilerin Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmeleri
sağlanmaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretim süreci, tüm şartlar en iyi şekilde hazırlanmış olsa
da, öğrenciler ve yöneticiler arasında zaman zaman yaşanan iletişimsel sorunlar
nedeniyle k
esintiye uğrayabilmektedir.
İletişim sürecind
e “gürültü” olarak algılanan bu
durum nedeniyle hem öğrenciler hem de kurum yetkilileri olumsuz yönde
etkilenebilmektedir.
Bu
bağlamda yabancılara Türkçe öğretimi alanında
ortaya çıkan
iletişim sorunlarının beli
rlenmesi alana katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmanın amacı
Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören öğrencilerin
yaşadıkları bazı sorunları
nasıl kodlayarak karşı tarafa gönderdiklerini belirlemek, öte yandan da öğrencilerce
kodlanan sorunların hedef tarafı
ndan hangi kod çözme süreci
i
le karşılaştığını iletişim
süreci içinde betimlemektir
.
Araştırma, nitel bir çalışmanın ürünü olup
fenomenolojik
desen kullanılmıştır. Fenomenolojik çalışmalarda kullanılan görüşme
yöntemi
ile veriler
toplanmıştır.
Çalışmanın
örneklemini Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim alan
yabancı öğrenciler, yöneticiler ve okutmanlar oluşturmaktadır.
Görüşmeler sonucu elde
edilen veriler tematik olarak gruplandırılmış ve analizi gerçekleştirilmiştirÜlkemizde özellikle üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Türkçe öğretim merkezleri
sayesinde
yabancı öğrencilerin Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmeleri
sağlanmaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretim süreci, tüm şartlar en iyi şekilde hazırlanmış olsa
da, öğrenciler ve yöneticiler arasında zaman zaman yaşanan iletişimsel sorunlar
nedeniyle k
esintiye uğrayabilmektedir.
İletişim sürecind
e “gürültü” olarak algılanan bu
durum nedeniyle hem öğrenciler hem de kurum yetkilileri olumsuz yönde
etkilenebilmektedir.
Bu
bağlamda yabancılara Türkçe öğretimi alanında
ortaya çıkan
iletişim sorunlarının beli
rlenmesi alana katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmanın amacı
Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören öğrencilerin
yaşadıkları bazı sorunlarıkodlanan sorunların hedef tarafı
ndan hangi kod çözme süreci
i
le karşılaştığını iletişim
süreci içinde betimlemektir
.
Araştırma, nitel bir çalışmanın ürünü olup
fenomenolojik
desen kullanılmıştır. Fenomenolojik çalışmalarda kullanılan görüşme
yöntemi
ile veriler
toplanmıştır.
Çalışmanın
örneklemini Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim alan
yabancı öğrenciler, yöneticiler ve okutmanlar oluşturmaktadır.
Görüşmeler sonucu elde
edilen veriler tematik olarak gruplandırılmış ve analizi gerçekleştirilmiştir