TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN MATEMATİKSEL YAPISININ İSTATİSTİKSEL İNCELENMESİ VE SÖZCÜK TÜRETME YÖNTEMİ


KESEMEN O., GÜNGÖR Ç.

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Turkey, 01 April 2011, pp.356-357

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.356-357

Abstract

In this paper it is researched that the rules of the Turkish word structure by statistical ways. An algorithm is generated which finds the root words by using the recent Turkish dictionary. So by the statistical methods the agglutinative structure of Turkish words is analyzed in general.
Bu çalışmada Türkçe'nin kelime yapısının kuralları istatistiksel yöntemlerle araştırılmıştır. Güncel Türkçe Sözlük kullanılarak kök kelimeleri bulan bir algoritma geliştirilmiştir. Türkçe kelimelerin ek yapısını oluşturan temel sessizler istatistiksel yöntemlerle çözümlenerek elde edilmiştir.