Bir Kamu Hizmeti Olarak Okul Yönetimi Eğitim Yöneticilerinin Toplumsal Katılıma İlişkin Tutumlarının İncelenmesi


Karataş İ. H.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi (EIBD), vol.4, no.8, pp.17-34, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 8
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi (EIBD)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-34

Abstract

Bir kamu hizmeti olan okul yönetimine toplumsal katılımı sağlamak ve böylece okulun işleyişinde okul yakın çevresinin beklentilerini de dikkate almak okul yöneticilerinin temel görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin, okulun yönetimine ilişkin süreçlerde toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’daki özel ve resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda görev yapmakta olan yedi okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin okulun yönetim süreçlerine toplumsal katılıma ilişkin görüşleri beş alt başlık altında değerlendirilmiştir. Okul yöneticilerinin okulun yönetimine toplumsal katılıma temkinli bir tutum geliştirdikleri gözlemlenmiştir.