24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçiminin Siyasal İletişimi


Creative Commons License

ÇAĞLAR İ. , Erol M., Akdemir K. H.

Seta, İstanbul, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Seta
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Türkiye 24 Haziran’da seçimlere gidiyor. Seçimlerde farklı ittifakların çatısı altında bir araya gelen siyasi partilerin cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının yanında daha geniş bir planda Cumhuriyet’in yüzüncü yılına ait Türkiye vizyonları yarışıyor. 24 Haziran seçimleri siyaseten öneminin yanında teknik önemi de ağır basan bir seçim. 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulama dönemi bu seçimle başlayacak. Seçmenler 24 Haziran’da ilk defa doğrudan yürütme organını seçecekler. Seçimin barındırdığı ilklerden bir diğeri ise iki turlu bir seçim olma ihtimalidir. Eğer cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan hiçbirisi 24 Haziran’da yapılacak birinci turda yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranına ulaşamazsa seçimin sonucu 8 Temmuz’da yapılacak ikinci turda belli olacak. Son olarak 24 Haziran seçimlerinin daha önceki seçimlerde karşılaşmadığımız bir diğer teknik özelliği ise seçim ittifaklarına imkan tanımasıdır. 24 Haziran seçimlerine HDP haricindeki kayda değer tüm siyasi partiler ittifak çatısı altında girecekler. SETA olarak şimdiye kadarki tüm seçimlerde yayımladığımız çalışmalarla seçim süreçlerine ışık tutmaya çalıştık. Bu çalışmalardaki amacımız hem siyaset kurumuna katkı vermek hem de kamuoyunu bilgilendirerek demokratik sürecin işleyişine destek olmaktır. Bu bağlamda seçim süreçlerinde siyasal iletişim de dikkatle üzerine eğildiğimiz konulardan biri oldu. Siyasetçilerin seçmenle kuracağı iletişimi analiz ederek siyasal iletişim alanındaki birikime katkıda bulunmayı ve siyasal süreçlerin niteliğini artırmayı amaçladık. 
Bu raporda cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin 24 Haziran seçimleri için Türk siyasal sistemi içerisinde kamuoyunun güvenini ve desteğini almak ve bu yolla iktidar olabilmek için belirledikleri siyasal iletişim stratejileri incelenmiştir. Raporda cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin iktidar oldukları takdirde Türk milletine vadettikleri Türkiye resmi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle rapor 24 Haziran seçimleri için yarışacak olan cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin kapasiteleri, eylem tarzları, ortak akılları konusunda bilgi vermektedir. Günümüz Türkiye siyasetinin ana aktörleri olan cumhurbaşkanı adayları ve partilerin siyasal iletişim stratejisinin analiz edildiği rapor yalnızca 24 Haziran seçimleri için değil gelecek seçimlerde izlenecek stratejilerin ne yönde olması ve nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda da geniş bir çerçeve sunmaktadır.