DSM-5’e giremeyen tanılar (kompulsif satın alma, misophonia, Facebook kıskançlığı, pagofaji, siberkondria, internet bağımlılığı)


Gençer A. G. , Karadere M. E. , Okumuş B., Hocaoğlu Ç.

in: DSM-5’in Yeni Tanıları, Hocaoğlu Ç, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.87-96, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.87-96
  • Editors: Hocaoğlu Ç, Editor

Abstract

Technological advancement and necessities that change in parallel cause variation of human behaviors. These circumstances reveal new psychopathologies and emerge new patterns of current psychopathologies. Besides, acting more openly for consulting a psychiatry Professional makes contribution to the recognition of new psychopathologies. Undoubtfully the decision of these new patterns' evaluation and proposing diagnostic criteria is a time-consuming process, because it is not yet clear whether they will be incorporated into a current psychopathology or defined as new diseases. In our article, the readers will be informed about compulsive buying, misophonia, facebook jealousy, pagophagia, cyberchondria and internet addiction which are newly defined and not included diseases in DSM-5, in the light of current data obtained from literature review.

Teknolojinin gelişmesi ve buna paralel olarak değişen ihtiyaçlar insan davranışlarının çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu durum yeni psikopatolojilerin ortaya çıkmasına, mevcut psikopatolojilerin yeni örüntüler kazanmasına neden olmaktadır. Ayrıca günümüzde insanların ruhsal sorunları için profesyonellere başvurma konusunda daha cesaretli davranmaları da yeni psikopatolojilerin tanınmasına katkıda bulunmaktadır. Klinisyenlerin karşılaştıkları bu yeni örüntülerin mevcut herhangi bir psikopatolojinin içinde mi yoksa ayrı bir hastalık olarak mı değerlendirileceğinin kararının verilmesi, tanı ölçütlerinin oluşturulması şüphesiz zaman alan süreçlerdir. Makalemizde okuyucular, DSM-5'e dahil edilmemiş ve henüz yeni tanınmakta olan hastalıklardan kompulsif satın alma, misofoni, facebook kıskançlığı, pagofaji, siberkondria ve internet bağımlılığı hakkında literatür taraması sonucunda ulaşılan güncel veriler ışığında bilgilendirilmeye çalışılacaktır.