AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SINIRLARIN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ: FRONTEX VE İNSAN HAKLARI


Yıldırım Mat T., İspirli Armağan M.

Legal Hukuk Dergisi, vol.17, no.202, pp.4263-4278, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 202
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.4263-4278

Abstract

Güvenlik problemlerinin başını çeken ve güncel bir mesele olan göç, günümüzde devletlerin sınırlarında izledikleri koruma politikalarını şekillendirmektedir. Ülkesel ve uluslararası ihtilaflar sonucunda sayısı her geçen gün artan göçmenler için sığınma hakkı hayati önem arz etmektedir. Son yıllarda özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya doğru göçmen akımı; Schengen bölgesinde güvenlik endişelerinin artmasına yol açmış ve AB’nin, sığınmacıların ülkeye girişini engelleme yönünde politikalar izlemesi sonucunu doğurmuştur. Nitekim AB üyesi devletlerinin dış sınırlarının güvenliği için faaliyet gösteren FRONTEX ise görev tanımının dışına çıkarak sığınmacıların AB ülkelerinin sınırları içine girmelerini engelleyici bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu durum, birçok sığınmacının hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. Bu betimsel araştırmada, AB’nin güvenlik kaygılarına ve Schengen bölgesinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik FRONTEX kapsamında alınanönlemlere değinilecektir. Ancak çalışmanın asıl sorunsalını, sığınmacılar bakımından sorumluluğu paylaşma yükümlülüğü kapsamında FRONTEX’e getirilen eleştiriler değerlendirilerek AB sınırlarında uygulanan güvenlik politikalarının analizi oluşturmaktadır.