Klasik Türk Edebiyatı Ahlakî Mesnevîlerinde Mevlânadan İzler


YENİTERZİ E.

Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Konya, Turkey, 01 December 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey