Examinning the Opinions of Students and Parents on Oral History Studies within the Scope of Life Sciences Lesson


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Sayımlı S.

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.26, no.2, pp.88-103, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.14689/enad.26.4
  • Journal Name: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.88-103

Abstract

This research was conducted to determine the opinions of students and parents about oral history studies by examining journals kept by them within the scope of the primary school 3rd grade life sciences lesson. This research was held through an analytical research model. The data of the study were obtained from 28 journals selected by using criterion sampling method from a total of 34 individual journals, 17 of which were kept by primary school 3rd grade students and 17 belonged to the parents of these students, at a private education institution in the 2017-2018 academic-year. The data obtained were analyzed by content analysis method. In the research, from the journals kept within the scope of oral history studies, it was concluded that the students spend quality time with their family elders, listen to each other, try to understand each other, learn about their lives, compare the past with the present, feel like little historians, feel happy to know their family elders closely, experience empathy with family elders, and they started to comprehend change and continuity. In addition, it has been revealed that oral history improves students' skills such as expressing themselves, communicating, researching, using resources, and increasing their self-confidence and responsibility levels. It is recommended that oral history studies should be used in life sciences lessons due to their contribution to students' learning their backgrounds and improving their skills.

Bu araştırma, ilkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersi kapsamında öğrencilerin ve velilerin günlüklerinde sözlü tarih çalışmalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma analitik araştırma modelindedir. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel bir öğretim kurumunda öğrenim gören 17’si ilkokul 3. sınıf öğrencisi, 17’si de bu öğrencilerin velilerine ait olmak üzere toplam 34 günlük içerİsinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen 28 günlükten elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada; sözlü tarih çalışmaları kapsamındaki günlüklerden öğrencilerin aile büyükleriyle kaliteli vakit geçirdikleri, birbirlerini dinledikleri, birbirlerini anlamaya çalıştıkları, yaşamları hakkında bilgi edindikleri, geçmişle bugünü karşılaştırdıkları, kendilerini küçük birer tarihçi gibi hissettikleri, aile büyüklerini yakından tanımaktan mutluluk duydukları, aile büyükleriyle duygudaşlık yaşadıkları, değişim ve sürekliliği kavramaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sözlü tarihin öğrencilerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma, araştırma, kaynak kullanma gibi becerilerini geliştirdiği, özgüven ve sorumluluk düzeylerini artırdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin geçmişlerini öğrenmelerinde ve becerilerini geliştirmelerindeki katkıları nedeniyle sözlü tarih çalışmalarından hayat bilgisi derslerinde yararlanılması önerilmektedir.