Genç Erişkin Sp Hastalarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Doğruöz Karatekin B., İçağasıoğlu A. , Mesci E. , Yumuşakhuylu Y. , Murat S., Yaşin Ş.

2. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, Bolu, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.298

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bolu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.298

Özet

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen serebral palsinin, erişkin

yaşlardaki yaşam koşulları, mobilite ve sağlık problemlerini değerlendirdik.

Yöntem: Polikliniğimize başvuran 18-30 yaş arası 43 serebral palsili hasta (ortalama yaş 22,8

± 3,44) yaşam şartları, eğitim, mental durum, çalışma durumu, komorbid hastalıklar,

spastisite, kontraktür, deformite, mobilite durumları yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Serebral palsili hastalarımızın 17’si kadın 26’sı erkekti. Hastaların %25,6’sıspastik

diplejik, %27,9’u spastik hemiplejik, %30,2’sispastik tetraplejik, %11,6’sı diskinetik ve

%4,7’si miks tipteydi. Hastaların %37,2’sinin mental durumu normal, %23,3’ü ağır mental

geriliğe sahipti. %95,3’ü aileleri ile yaşamakta, %83,7si çalışmıyordu. Hastaların %14’ünün

okuma yazması yoktu. Hastaların

%30,2’sinin sağlık problemi yoktu. En sık görülen sağlık problemi konuşma problemi

(%46,5) idi. Diğer problemler sırasıyla duyusal problemler, epilepsi, mesane/barsak

problemleri, beslenme ve solunum problemleri idi. Hastaların %23,3’ünün ağrısı vardı.

Hastaların %55,8’inde hafif deformite vardı. Hastaların %39,5’i tekerlekli sandalyeye

bağımlı, KMFSS’ye göre de%23,3’üseviye 5idi.

Sonuç: SPde sosyal entegrasyon ve bağımsızlık en önemli hedeftir. Yardımsız yürüyen hasta

oranı %40larda, yarıya yakınının mental durumu normal ve normale yakın ve %50 hasta bir

okul bitirmiş iken çalışan hasta sayısı çok düşüktür. Genç erişkin serebral palsi hastalarının

problemlerinin ve yaşam koşullarının tanınması, bilinmesi, hem çocuk SP hastalarının tedavi

hedeflerini saptamada, hem de erişkin SPlilerin yaşam kalitelerinin artırılmasında faydalı

olacaktır.