SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL FİNANSMAN ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ


Yiğit F., Canöz İ.

Reforma, no.92, pp.37-41, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Reforma
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.37-41

Abstract

The point that the environmental destruction that emerged with the beginning of the industrial revolution will bring the world in the future causes the governments to worry. Therefore, they have adopted to support environmentally sensitive projects to eliminate the destruction and provide a livable world. To ensure sustainable development, an environment-friendly framework has been developed in almost every sector. Parallel to this, there has been a change and development in the finance sector, and all of these have been gathered under the title of green finance. This study aims to raise awareness of green finance and present policies for promoting green finance in Turkey by presenting a framework of studies on the subject. In this regard, the perspectives produced in the academic world on the concepts of sustainable development and green finance are discussed, and the findings of current studies in the literature are mentioned. Suggestions regarding the steps to expand green finance are concerned, and policies to be followed are included. Keywords: Sustainable development, green finance, environmental protection. 

Sanayi devriminin başlangıcı ile birlikte hissedilir derecede ortaya çıkan çevresel tahribatın ileride dünyayı getireceği nokta hükümetleri endişeye sevk etmektedir. Tahribatın giderilmesi ve yaşanabilir bir dünyanın sağlanması için çevreye duyarlı projelerin desteklenmesi benimsenmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için hemen hemen her sektörde çevreye duyarlı bir çerçeve geliştirilmiştir. Buna paralel olarak, finans sektöründe de bir değişim ve gelişim yaşanmıştır ve bunların tümü yeşil finansman başlığı altında toplanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yeşil finansman konusunun farkındalığını artırmak ve konuyla ilgili çalışmaların bir çerçevesini sunarak Türkiye’de yeşil finansmanın teşviki için politikalar sunmaktır. Bu hususta, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansman kavramlarına karşı akademik dünyada üretilen bakış açıları ele alınarak, literatürde yer alan güncel çalışmaların bulgularına değinilmiştir. Yeşil finansmanın yaygınlaştırılabilmesi için atılması gereken adımlara ilişkin öneriler tartışılmış ve takip edilmesi gereken politikalara yer verilmiştir.