Nisyan Perdesi Ardında Gizli Kalmış Bir Hâl Tercümesi: Emir Abdülkâdir el-Hasenî el-Cezâirî (1807-1883)


Creative Commons License

Tandoğan M.

Afrika'nın Önder Şahsiyetleri, Ahmet Kavas,Muhammed Tandoğan, Editör, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, ss.173-190, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Alelmas Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.173-190
  • Editörler: Ahmet Kavas,Muhammed Tandoğan, Editör

Özet

Editöryel Kitap Hakkında

Afrika araştırmalarına yönelimin ülkemizde 2010’lu yıllarda gözle görülür şekilde artması ve yeni neslin kıta ile ilgili henüz yeterince üzerinde inceleme yapılmamış konuları tespit etmeleri önemli bir aşamadır. Çok değil henüz çeyrek asrı geçmeyen bir mazide bilim adamlarımızın, siyasetçilerimizin, iş adamlarımızın gündeminde bağımsızlık sürecinde sayıları 50’yi aşan devletten sadece bir kaçının yer edindiğini biliyoruz. Avrupalı sömürgeci devletlerin önce bu uğurda görevlendirdikleri memurları, ardından üniversitelerinin araştırma merkezlerindeki uzmanlarının birikimlerinin inanılmaz derecede çeşitlendiği bir dönemde Türkiye’de gündem oluşturan Afrikalı liderler Libya’da Muammer Kaddafi, Mısır’da Cemal Abdünnâsır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek, Uganda’da İdi Amin, o zamanki adıyla Zaire’de (Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde) Mobutu Sese Seko, Güney Afrika’da Nelson Mandela ve papaz Desmund Tutu’dan ileri geçemezdi. Oysaki 20. yüzyılın başından itibaren ömürleri sömürgecilere karşı mücadele ile geçen yüzlerce şahsiyet vardı. Bu süreçte kimisi silahla, kimisi kalemiyle, kimisi sürgün hayatıyla mücadele yolunu tercih etmişti. Buradan hareketle unutulmaması gereken en temel nokta şudur ki; Avrupalıların hayal ettikleri, bu önder şahsiyetler sayesinde istenildiği sûrette başarılı olamadı. Bu durumun gayet farkında olan Batı’da karşı cephe hareketleri yakından takip edilir ve bunların çoğu zaman siyaseten önleri kesilerek toplumları ile aralarına engeller konulurdu. İşte bu yüzdendir ki, Afrika’nın sömürülmesi karşısında direnen/mukavemet hattı tesis eden önderler, esasında sadece kendi ülkelerinin kahramanları olmayı değil tüm dünya toplumlarınca tanınmayı hak ederler. Elinizdeki bu editöryel eser, bu amaca hizmet etmek gayesiyle bahse konu şahsiyetlerin ölüm tarihleri esas alınıp kronolojik bir sıralamaya tâbi tutularak hazırlanmış ve siz değerli okuyuculamızın istifadelerine sunulmuştur.