Lamaze Felsefesine Dayalı Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Algısı ve Doğuma Uyum Sürecine Etkisi


COŞAR ÇETİN F. , Demirci N.

S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.18-30, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.18-30

Abstract

Objective: This experimental and prospective research 
was planned to evaluate the effects of childbirth education 
of pregnant women on perception and orientation with 
labour process in classes based on the Lamaze philosophy 
Material and Methods: This study was conducted in 
an hospital in Istanbul between September 2010 and 
June 2011. Research process includes two phases: First 
phase covered the education of the couples and the 
second phase focused on the care and support of pregnant 
women from the beginning to the end of labour. Pregnant 
women participated to the education classes with their 
husbands or the person who would support them during 
the labor process. Classes included 4-7 couples. Duration 
of education was 4 weeks and participants were educated 
14 hours in total. One hundred and five couples were 
educated totally. Experimental group consisted of 35 
pregnant women that were supported during their labour 
and gave normal birth and another 35 pregnant women 
that were consistent with the sampling criteria constituted 
the control group. Pregnants who did not give vaginal 
birth, who took induction on labour, who were supported 
on labour or who gave birth in another city were excluded 
from our study. Control group received standard care.
Conclusion: It was concluded that the pregnant women 
who were supported in labour and who attended to the 
Lamaze childbirth education classes had better adaptation 
process to childbirth and they had higher positive birth 
perception comparing with the control group members 
(p<0.001).
Key Words: Birth perception, Lamaze childbirth 
education class, support during birth.
Amaç: Araştırma, Lamaze felsefesine dayalı doğuma 
hazırlık eğitiminin doğum algısı ve doğuma uyum 
sürecine etkisini değerlendirmek amacı ile deneysel ve 
prospektif olarak planlanmıştır. 
Gereç ve yöntem: İstanbul’da bir hastanede Eylül 
2010-Haziran 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. İki 
aşamalı olarak yürütülen araştırmanın birinci aşaması 
çiftlerin eğitimi, ikinci aşama ise doğum sürecinin 
başlamasıyla birlikte doğum sonuna kadar gebeye bakım 
ve destek verilmesini kapsamaktadır. Gebeler eğitime 
eşleri veya doğumda kendilerine destek olacak kişi 
ile katılmıştır. Sınıflar en az dört en fazla yedi çiftten 
oluşmuştur. Eğitim süresi dört hafta olup, toplam 14 saat 
eğitim verilmiştir. Toplam 105 çifte eğitim verilmiştir. 
Normal doğum yapıp, doğumlarında destek verilen 35 
gebe çalışma grubunu, örneklem kriterlerine uyan 35 
gebe de kontrol grubunu oluşturmuştur. Normal doğum 
yapmayan, doğumunda indüksiyon uygulanan, doğumuna 
katılınmayan ve il dışı doğum yapan gebeler çalışma dışı 
bırakılmıştır. Kontrol grubu standart bakım almıştır.
Sonuç: Lamaze felsefesine dayalı doğuma hazırlık 
sınıfına katılan ve doğumlarında destek verilen deney 
grubu gebelerin doğuma uyum süreçlerinin daha iyi, 
olumlu doğum algısının daha yüksek olduğu (p<0.001) 
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Doğum algısı, doğumda destek, 
Lamaze doğuma hazırlık sınıfı.