Treatment approaches in anxiety disorders: psychotherapy and pharmacotherapy


Creative Commons License

Çıtak S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.2018, no.9, pp.141-149, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2018 Issue: 9
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi
  • Page Numbers: pp.141-149

Abstract

ÖZET Anksiyete bozuklukları dünyadaki en yaygın psikiyatrik hastalıklardır. Bunlar arasında özgül

fobiler en yaygın olanıdır, ikinci sırada panik bozukluk, daha sonra da sırasıyla sosyal anksiyete bozukluğu

ve yaygın anksiyete bozukluğu gelmektedir. Kadınlardaki sıklığı erkeklere göre 1.5-2 kat

daha fazladır. Başlangıç yaşı, bozukluğa göre değişir. Anksiyete bozukluklarına sıklıkla diğer anksiyete

bozuklukları, majör depresyon, somatik bozukluklar, kişilik bozuklukları ve madde kötüye

kullanım bozuklukları eşlik edebilir. Anksiyete bozuklukları psikoterapi, farmakoterapi veya her

ikisinin kombinasyonu ile tedavi edilmelidir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), hakkında üst düzeyde

kanıt bulunan psikoterapi yöntemi olarak kabul edilebilir. Farmakoterapide ilk sıra ilaç seçenekleri,

seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ve serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleridir

(SNRI). Benzodiazepinler rutin kullanım için önerilmez. Diğer tedavi seçenekleri arasında ketiapin,

pregabalin, hidroksizin, trisiklik antidepresanlar, buspiron, moklobemid ve diğerleri bulunur. İyileşme

sonrası, ilaçlar 6-12 ay süreyle devam ettirilmelidir. Bir tedavi planı geliştirirken; etkinlik, yan

etkiler, ilaç etkileşimleri, maliyetler ve hastanın tercihi göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete bozuklukları; tedavi; psikoterapi; ilaç tedavisi

ABSTRACT Anxiety disorders are the most common psychiatric disorders. Among these, specific

phobia is the most common, followed by panic disorder, social anxiety disorder and generalized

anxiety disorder respectively. Incidence in females is 1.5-2 times higher than males. Age of onset

varies according to the disorder. Major depression, somatic disorders, personality disorders, substance

abuse are often comorbid disorders. Anxiety disorders should be treated with psychotherapy,

pharmacotherapy, or a combination of both. Cognitive behavioral therapy (CBT) can be considered

as a method of psychotherapy with high level of evidence. The first-line drug options are selective

serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and serotonin norepinephrine reuptake inhibitors

(SNRI). Benzodiazepines are not recommended for routine use. Other options include quetiapine,

pregabalin, hydroxyzine, tricyclic antidepressants, buspiron, moclobemide, and others. After recovery,

medications should be continued for 6-12 months. While developing a treatment plan; efficacy,

adverse effects, interactions, costs, and the preference of the patient should be considered.

Keywords: Anxiety disorders; therapy; psychotherapy; drug therapy