Sanatta Din Temsili ve Evransellik


MÜRSELOĞLU R.

Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İllmi Mecmuası, ss.159-170, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İllmi Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.159-170

Özet

 

Dünyamızda ki, etkin iletişim aracı olan medya, küresel farklılıkları dolaylı yolla empoze ederken, bu rüzgarın etkisine kapılan sanat, temsili açıdan evrensellik ilkelerini bilinçli ya da bilinçsiz şekilde göz ardı etmektedir. İnançların çatışmasına varan bazı yaklaşımların (felsefi, dini, siyasi ve coğrafi boyutlarıyla) dramatik sanata  yansımaları sanatın hizmet konseptinin çizgilerini aştığını gözlemlemekteyiz. Bu anlamda sanatın evrensel olup olmadığı, yahut evrenselliğe hizmet edip etmediği tartışma konusudur…

(In our world, while media as an effective tool of communication imposes the global differences, the art tries to adopt itself to the trend and either consciously or unconsciously ignores the principles of universality. A set of approaches (philosophical, religious, political, and geographic) leads to the conflict of faiths and reflecting on the dramatic arts we are able to observe that service concept of art is surpassed. In this sense, it is debatable whether art is universal or not, or whether it serves the process.)