The Transition Period of Ottoman Historiography to a Professional Discipline in Austria


Creative Commons License

İsmailoğlu Kacır T.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.685-701, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.9775/kausbed.2020.036
  • Title of Journal : Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.685-701

Abstract

Austria under the rule of the Habsburg family, due to representing Catholic Europe as the carrier of the Holy Roman Empire crown, on the one hand, and their geographic proximity, on the other hand, was at war with the Ottoman Empire throughout history. Therefore, the perception of Ottoman / Turkish by Austrians was shaped by this political tension. However, by the nineteenth century, old roles were abandoned, and Ottoman history research has been moved to a “Professional” ground with an understanding based on the tradition of humanism and enlightenment but leaning on German historicism. This article aims to reveal the period of transition of Ottoman historiography into a professional discipline with a chronological approach by focusing on the questions of why this professionalization was ironically handled by “amateurs” and how these studies were carried under the university roof.

Keywords: Ottoman Historiography, Austria, Turkology, Historicism, Orientalism

Habsburg ailesinin hükümranlığında olan Avusturya, bir yandan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu tacının taşıyıcısı olarak Katolik Avrupa’yı temsilen, bir yandan da coğrafi yakınlık sebebiyle, tarih boyunca Osmanlı Devleti ile savaş durumunda olmuş ve bu siyasi gerilim Avusturya’nın Osmanlı/Türk algısını şekillendirmiştir. Ancak XIX. yüzyıla gelindiğinde artık tarihi roller terk edilmiş, hümanizm ve aydınlanma geleneğinden neşet eden, ancak Alman tarihselciliğine yaslanan bir anlayışla Osmanlı araştırmaları “profesyonel” bir zemine taşınmıştır. Bu makale ironik olarak bu profesyonelleşmenin neden “amatörler” eliyle olduğu ve bu çalışmaların üniversite çatısı altına nasıl taşındığı sorularını merkeze alarak Avusturya’daki Osmanlı tarihçiliğinin profesyonel bir disipline dönüşme sürecini kronolojik bir yaklaşımla ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tarihçiliği, Avusturya, Türkoloji, Tarihselcilik, Oryantalizm