Kitâbı Şeyh Vefâ Adıyla Kayıtlı Bir Tazarrunâme Nüshası


YENİTERZİ E.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.6, 1999 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Publication Date: 1999
  • Title of Journal : Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi