THE PHENOMENON OF MIGRATION IN GOLI TARAGHI'S "ETTEFAGH OR EVENT" NOVEL


Creative Commons License

Günbal Bozkurt S.

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, vol.2, pp.711-719

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.711-719

Abstract

GÜLİ TERAKKİ’NİN “İTTİFAK” ROMANINDA GÖÇ OLGUSU

Sevâl GÜNBAL BOZKURT Dr. Öğr. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı e-posta: seval.gunbal@medeniyet.edu.tr Orcid: 0000-0001-5564-0572

Özet

Bu makalede İranlı yazar Güli Terakki’nin “İttifak” (Olay) romanında göç teması incelenecektir. Aynı zamanda Terakki’nin hayatı ve eserlerine değinilecek ve İttifak romanı bağlamında eğitim için yurt dışını seçen öğrencilerin göç ettikleri ülkede bir yabancı olarak başlarından geçen olaylar ele alınacaktır. Yazar, ilk olarak 79 Devrimi öncesinde Tahranın üst tabakasına mensup bir ailede yaşayan iki kardeşin çocukluk anılarını nostaljik bir dille anlatır. Eğitim için Amerika’ya giden Nadir’in yaşamı ekseninde İranlı bir gencin yurtdışı tecrübesini ve gurbetteki yalnızlığını aktarırken, Amerika’ya gidemediği için Tahran’da kalan Şadi karakterinde ise bekleyiş ve özlem duygusunu ele alır. Yazarın ifadesiyle; “İkiz kardeşlerin yaşamı, iki farklı kıtada ama birbirine benzer iki çizgi üzerinde” geçmektedir. Nadir Amerika’da göçmen bir öğrenci iken, Şadi değişen Tahran’da anılarıyla bugün arasında hicreti yaşamaktadır. İran’ın siyasi değişiminin toplumdaki yansımalarını gösteren romanda biri İran’ın başkenti Tahran’da diğeri Amerika’nın Iowa eyaletinde bulunan ikiz kardeşlerin yaşadığı hadiseler eşliğinde Muhammed Rıza Şah Döneminden 79 Devrimine, İran-Irak Savaşından bugüne değin İran’da yaşanılan süreç betimlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güli Terakki, İttifak Romanı, Göç, Eğitim, İran.