Ateşli Silah Yaralanmalarında Tedavi Yaklaşımı


Creative Commons License

Özpek A., Gemici E., Gökçek B., Yavuz E., Altın ., Eren ., ...Daha Fazla

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2019, ss.93

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.93

Özet

ADNAN ÖZPEK 1 , EYÜP GEMİCİ 2 , BERK GÖKÇEK 3 , ERKAN YAVUZ 4 , ÖNDER ALTIN 5 , ACAR EREN 7 , HAMDİ BÜLENT UÇAN 8 , SALİH PEKMEZCİ 9 , FAZİLET ERÖZGEN 10 , ÖZGÜR EKİNCİ 11, MEHMET MİHMANLI 12, FİKRET EZBERCİ 1 , NURAY ÇOLAPKULU 11, ORHAN ALİMOĞLU 11, CEMALETTİN ERTEKİN 6 1 SBÜ, İSTANBUL ÜMRANİYE EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 2 SBÜ, İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 3 SBÜ, İSTANBUL OKMEYDANI EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 4 SBÜ, İSTANBUL BAĞCILAR EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 5 SBÜ, İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 7 SBÜ, İSTANBUL EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 8 SBÜ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 10 SBÜ, İSTANBUL HASEKİ EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 11 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EAH,GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 12 SBÜ, İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, İSTANBUL GİRİŞ-AMAÇ: Anatomik olarak trunkal bölgeyi (toraks, abdomen ve pelvis) ilgilendiren ateşli silah yaralanmaları (ASY) genel cerrahi kliniklerinde sıklıkla karşılaşılan bir penetran yaralanma türüdür. Delici kesici alet yaralanmalarına göre daha yüksek enerjili travma olduğundan, ameliyatla tedavi ve mortalite oranları daha yüksektir. Bu çalışmada İstanbul’daki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde ASY nedeniyle tedavi edilen trunkal bölge yaralanmalı hastaların sonuçlarını analiz etmeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin arşivinde yer alan Marmara Bölgesi Aylık Travma ve Acil Cerrahi Toplantılarının Ocak 2012 – Temmuz 2019 tarihleri arasındaki verileri retrospektif incelendi. Toplam 12 üniversite ve eğitim araştırma hastanesinin ASY vakaları değerlendirildi. BULGULAR: Genel cerrahi kliniklerine yatırılarak tedavi edilen toplam 460 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 423’ü (%92) erkek 37’si (%8) kadın, yaş ortalaması 31.5 (8-76) idi. Hastaların 373’üne (%81.1) laparotomi, 23’üne (%5) laparotomi ve torakotomi, 13’üne (%2.8) yalnızca torakotomi ve 13’üne (%2.8) yalnızca laparoskopi uygulandı. Laparotomi uygulananların 32’sinde (%8.1) negatif veya nonterapötik laparotomi bulguları mevcuttu. Kırk beş (%9.8) hasta nonoperatif takip ve tedavi edildi. Torakal yaralanmalı 44 (%9.6) hastaya toraks tüpü yerleştirildi. Laparotomi uygulananların 36’sı (%9.7), laparotomi ve torakotomi uygulananların 9’u (%39.1) ve torakotomi uygulanan hastaların 8’i (%61.5) mortalite ile sonuçlandı. Toplam 53 (%11.5) hastada mortalite gelişti. TARTIŞMA-SONUÇ: Trunkal bölge ateşli silah yaralanmalarında uygun tedavi yaklaşımları mortalite ve morbidite oranlarını düşürebilir. ASY’li hastalarda torakotomi gereksinimi mortaliteyi artıran bir etkendir. Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, laparotomi, mortalite, torakotom