19. Yüzyılda Osmanlı-Bornu Münasebetleri (Borno-Ottoman Relations in the nineteenth century)


Creative Commons License

TANDOĞAN M., Umar M.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), no.1, pp.35-66, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-66

Abstract

This study is the translation of the article written by Ali Kyari Bani Sheikh who is
the one the most important scholarly persons grown in Nigeria about the history of
Bornu and the article is handling the relations between Ottoman and Bornu in the
political and financial context in 19th century. The most important characteristic of
the translation is the representation of bilateral relations in a determined section of
African history in the perspective of a local historian in consideration of historical
documents founded in National Archive of Libya. In this regard, it is understood
that as long as commercial relations between Bornu and Tripolitania protect their
functionalities, the transit trade of Sahara preserves its aliveness and thus local
societies arrives at prosperous life but with the arrival of European Colonialism to
the region, the network of these existing relations are destructed.

Bu çalışma, Bornu tarihi ile ilgili Nijerya’da yetişmiş önemli ilmî şahsiyetlerden biri olan Ali Kyari Benî Şeyh tarafından yazılmış bir makalenin çevirisidir ve 19. yüzyılda Osmanlı-Bornu münasebetlerini siyasi ve iktisadi bağlamda ele almaktadır. Çevirinin en önemli hususiyeti, Afrika tarihinin belli bir kesitindeki ikili diplomatik ilişkileri, yerel bir tarihçinin perspektifinden Libya Milli Arşivi’ndeki tarihi belgeler ışığında sunmasıdır. Bu bağlamda Trablusgarp ile Bornu arasındaki ticarî bağların işlevselliğini koruduğu müddetçe Sahra transit ticaretinin canlılığını muhafaza ettiği ve bu sayede yerel halkın müreff eh bir hayata kavuştuğu ancak bölgeye Avrupa sömürgeciliğinin gelişiyle birlikte var olan bu güçlü ilişkiler ağının tamamen alt-üst olduğu anlaşılmaktadır.