Timur’un Saltanatı Sırasında Darugalık Müessesesi” (Çev. Hayrunnisa Alan Akbıyık), MSÜ Fen-Edebiyat Fakületesi Dergisi, 3,99-113, İstanbul 2000


ALAN H.

Diğer, ss.99-113, 2000

  • Basım Tarihi: 2000
  • Sayfa Sayıları: ss.99-113