Timur’un Saltanatı Sırasında Darugalık Müessesesi” (Çev. Hayrunnisa Alan Akbıyık), MSÜ Fen-Edebiyat Fakületesi Dergisi, 3,99-113, İstanbul 2000


ALAN H.

Other, pp.99-113, 2000

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2000
  • Page Numbers: pp.99-113