Çok Engelli Görmeyen Çocuk Anne-Babalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Algılanan Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenlerine Göre İncelenmesi


AYYILDIZ E. , Hocaoğlu A. Y. , Can C. Ö.

4th ICEVI Balkan Conference, İstanbul, Turkey, 22 October 2008, pp.26-27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.26-27

Abstract

THE EXAMINATION OF THE MULTI-IMPAIRED BLIND CHILDREN’S PARENT’S ATTITUDES ACCORDING TO THEIR AGE, SEX, EDUCATION AND THE PERCEIVED SOCIO-ECONOMICAL SITUATION

The lifelong economical and social influences of the family has an important effect on an individual’s behaviours, mood and psychological development.  The impact of parents’ attitudes on the total development during early childhood is an important determinent of the child’s healthy personality development and a meaningful and succesful life in the society as future adult.

In this study, the attitudes of the parents of 19 multi-impaired blind children were determined by Parental Attitude Research Insrument (PARI). The impact of age, sex, education and the percieved socio-economical status of the parents on their child rearing styles were examined. The researchers prepared the ‘Family Information Form’ to evaluate the demographic variables of the participants.

The results of the study will be shown and disscussed during the presentation.

İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve yaşamın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile; ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleriyle kişinin ruhsal gelişimini ve davranışlarını biçimlendirip yönlendirir. Çocuk yaşamının ilk yıllarındayken, onun fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlığından sorumlu anne ve babaların çocuk yetiştirme tutumları; toplumsallaşma sürecindeki çocukların, sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirebilmeleri, kendileriyle ve toplumla barışık yaşayabilmeleri, gelecekte kendileri ve toplum için yararlı bireyler olabilmeleri açısından önem kazanır.

Bu çalışmada, 19 çok engelli görmeyen çocuğun, anne ve babalarının çocuk yetiştirme tutumları belirlenerek, anne-babaların cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve algılanan sosyo-ekonomik düzey özelliklerinin çocuk yetiştirme tutumları üzerine etkisi incelenmiştir.

Verilerin toplanması için çok engelli görmeyen çocuk anne-babalarına, Aile Yaşamı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI) ile araştırmacıların hazırladığı Aile Bilgi Formu uygulanmış; uygulama İstanbul İlinde yaşamakta olan çok engelli görmeyen çocuklar ve aileleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma ile ilgili veriler 2008 yılı bahar döneminde toplanmıştır.

Sunumumuzda, çalışmadan elde edilen veriler ve sonuçlar paylaşılarak tartışılacaktır.