Vocal Fold Paralysis


Creative Commons License

Kılıç M. A. , Mutlu A.

in: Non-infectious Airway Diseases in children, Erkan Çakır, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.54-58, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.54-58
  • Editors: Erkan Çakır, Editor

Abstract

Vocal fold paralysis is a disorder that can be seen at any age, affecting different functions of the larynx at various levels. The clinical picture depends on whether the problem is unilateral or bi- lateral and the age of the patient. In general, respiratory symptoms in bilateral paralysis and voice symp- toms in unilateral paralysis are in the foreground, but symptoms and findings of respiratory failure determine the clinical picture in the pediatric age group. For this reason, the possibility of vocal fold paralysis in newborns and older children should be considered in the presence of respiratory failure, the necessary diagnostic methods should be used, and the treatment should be planned accordingly.

In this review article, the symptoms and signs, etiology, diagnosis, and treatment methods of unilateral or bilateral vocal fold paralysis in children will be discussed. 

Vokal kord paralizileri larinksin farklı fonksiyonlarını çeitli derecelerde etkileyen, her yata gö- rülebilen bozukluklardır. Klinik tablo, problemin tek veya iki taraflı olmasına ve hastanın yaına göre de- iir. Genel olarak iki taraflı paralizilerde solunumla, tek taraflı paralizilerde sesle ilgili belirtiler ön planda olmakla birlikte, pediyatrik yagrubunda hemen her zaman solunum yetersizliine ait semp- tomlar ve bulgular klinik tabloyu belirler. Bu nedenle yenidoanlarda ve daha büyük çocuklarda solu- num yetersizlii tablosu karısında vokal kord paralizisi ihtimali düünülmeli, bunun iin gerekli tanı yöntemleri kullanılmalı ve tedavi ona göre planlanmalıdır. Bu gözden geçirme makalesinde çocuklarda görülen tek veya iki taraflı vokal kord paralizilerinin semptomları ve bulguları, etiyolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri tartıılacaktır.