Deyimlerin ve Kalıplaşmış Sözlerin Reklamlar Yolu ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı


Creative Commons License

KIR E. , CANDEMİR ÖZKAN C.

Turkophone, cilt.4, ss.36-41, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Turkophone
  • Sayfa Sayıları: ss.36-41

Özet

Yabancı dil öğretiminde özgün (otantik) materyallerin kullanımı öğrencilerin dil gelişimlerine ve kültür edinimlerine katkı sağlamaktadır. Broşürler, filmler, reklamlar, ilanlar gibi günlük hayatta kullanılan ve teknolojinin gelişimi ile sayıları sürekli artan her türlü yazılı ve görsel kaynaklar özgün materyallerin içinde yer almakta ve yabancı dil öğretiminde eğitsel amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmanın konusu reklamlar aracılığı ile deyimlerin ve kalıplaşmış sözlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmasıdır. Çalışma, televizyon reklamları ile sınırlandırılmıştır. Bu amaçla, günlük dili daha iyi yansıtması ve güncelliği korumak açısından 2000 sonrasında yayımlanan reklamlar belirli başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Seçilen her reklam için ön etkinlik, uygulama ve son etkinliğin yer aldığı ders planları hazırlanmıştır. Bu planlardan bazıları İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrenciler ile “Türkçe Destek Dersleri” kapsamında uygulanacaktır. Çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin görsel materyaller aracılığı ile deyimleri ve kalıplaşmış sözleri kolay ve akılda kalıcı şekilde öğrenmelerini sağlamak ve öğrencilere anlamlı bir bağlam sunarak günlük hayatta bu deyimleri ve sözleri kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu araştırmada, “Deyimler ve kalıplaşmış sözler, yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinde reklamlar aracılığı ile nasıl öğretilebilir?” sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. Çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimleri ve kalıplaşmış sözleri öğretirken reklamların önemi ele alınacak ve bu reklamların derlenmesi yoluyla model oluşturulacaktır.