Kamu Yönetiminin Değişim Sürecinde Yönetsel Demokrasi


Şengül R., Çetinkaya İstikbal N. I.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.51-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.51-60

Özet

İdari reform politikalarının sonucu olarak kamu yönetimlerinin rollerinde ve toplumla olan ilişkilerinde değişim yaşanmaktadır. Vatandaşların yönetsel süreçlere aktif katılımını içeren yönetsel demokrasi idari reformların ortak hedefidir. Çalışma, kamu yönetiminin değişim sürecinin önemli bir ekseni olan yönetsel demokrasiyi incelemektedir. Çalışmanın ilk bölümünde kamu yönetiminin değişim gereği ve boyutları üzerinde durulmuştur. İzleyen bölümde ise geleneksel yönetimden günümüze kadar yaşanan değişim sürecinde kamu yönetimi ile yönetsel demokrasi ilişkisi analiz edilmiş ve elde edilen bulgular değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

A change has been experiencing in public administrations’s roles and their relations with society as a result of administrative reform policies. Administrative democracy that includes citizens’s active participation in administrative processes is the shared aim of administrative reforms. This study examines administrative democracy which is an important axis of public administration’s evolution process. The first chapter of the study is about, need for change in public administration and its dimensions. In the following chapter, relationship between public administration and administrative democracy, in the transition process from traditional administration to the present day, has been analyzed and foundings have been evaluated.