Constitutional Principles that Dominate the Authority to Tax


Kaplan Dönmez N. F. , Doğrusöz M. E.

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, no.4, pp.41-52, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26579/josress-4.4.3
  • Title of Journal : Journal of Strategic Research in Social Science
  • Page Numbers: pp.41-52

Abstract

Social legal state constitutes the constitution fundementals of tax law conceptually. The process of taxation in relation to certain prinviples and rules is a must of social legal state. The authority of taxation as the financial of soverignty formed byfinancial soverignty gives rise to some rules of obedience apart from collecting tax on behalf of the state. For this reason, the authority to tax is formed by constitutional principles and the structural context of the state. As a consequence, in order to prevent the biased and personel use of the power to collect tax, applications on the base of the constitution are available. The subject of the article constitutes constitutianal authorities covering the right to tax. The artical investigates the authorty to tax conceptually and in terms of its scope as well as its constitutional principles in detail in its bases and coverage. In the final section, there is an evalution about the authority to tax being base on constitutional principles

Sosyal hukuk devleti, kavramsal olarak vergi hukukunun anayasal temellerini oluşturmaktadır. Vergilendirmenin belirli ilke ve kurallara uygunluğunun sağlanması sosyal hukuk devletinin bir koşutu niteliğindedir. Egemenliğin mali alandaki şekli olan mali egemenlikten oluşan vergilendirme yetkisi, devlet için sağladığı vergi alma hakkının yanında, uymak zorunda olduğu bazı kuralları da doğurmaktadır. İşte bu bakımdan vergilendirme yetkisi, anayasal ilkelerle ve devletin örgütleniş biçimiyle şekillenir. Dolayısıyla devletin vergi alma konusundaki yetkisi ve gücünü ifade eden vergilendirme yetkisinin keyfi ve takdiri kullanımını önlemek için, anayasal ilkeler doğrultusunda uygulama söz konusu olmaktadır. Makalenin konusunu, vergilendirme yetkisine egemen olan anayasal ilkeler oluşmaktadır. Makale, vergilendirme yetkisini kavramsal ve kapsam bakımından incelemiş ve tabi olduğu anayasal ilkeleri ayrıntılı kuramsal temel ve kapsamıyla ele almıştır. Sonuç bölümünde ise vergilendirme yetkisinin anayasal ilkelerle temellendirilmesi konusunda değerlendirme yapılmıştır.