Dördüncü Sınıfta Müzik ve Hikâyelerle Desteklenen Ondalık Kesir Öğretiminin Matematik ve Müzik Tutumlarına Etkisi


Creative Commons License

Tunçer D. , Şahinkaya N.

Milli Eğitim, vol.50, no.231, pp.67-90, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 231
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.739904
  • Title of Journal : Milli Eğitim
  • Page Numbers: pp.67-90

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ilkokul dördüncü sınıfta müzik ve hikâyelerle desteklenen ondalık kesir öğretiminin, öğrencilerin matematiğe ve müziğe yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla, dördüncü sınıf öğrencileriyle yarı deneysel desen kullanılarak dört uygulamalı işlem yürütülmüştür. Veri toplama araçlarının bir kısmı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, bir kısmı ise hazır olan araçlardan kullanılmıştır. Bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde iki devlet ilkokulunda yapılmıştır. Veri analizinde nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Uygulanan işlem sonucunda, deney gruplarının birinde öğrencilerin müzik ve matematik tutum puanlarının arttığı, bu artışın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ancak yapılan işlemin deney ve kontrol gruplarının matematik ve müzik tutum puanları arasında bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre uygulanan işlemin dersi eğlenceli ve ilgi çekici hâle getirdiği söylenebilir.