Cryptocurrencies from the Perspective of Accounting


Creative Commons License

Kızıl C., Tünaydın İ. B. , Keskin E.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.80-98, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.18221/bujss.1116790
  • Journal Name: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.80-98

Abstract

Coin was first encountered in Anatolian civilizations in the 7th century BC. The first to invent money were Lydians. The first traces of paper money can be found in China in the 7th century AD. From this date to 2008, when the concept of cryptocurrency was introduced, and until 2009, when cryptocurrency was first used, money prevailed in a centralized structure. Behind the first cryptocurrency, Bitcoin, lies the idea of a decentralized and independent financial asset. Therefore, a turning point has been experienced in history of money with Bitcoin and altcoins. With the increase in popularity of cryptocurrencies, it has been necessary to evaluate them correctly in terms of accounting science. In this study, a detailed literature review was carried out after a general introduction to accounting, history of money, blockchain technology, and cryptocurrencies. In implementation part of the research, journal entries for the accounting of cryptocurrencies take place as recommendations. Following the implementation part, results and recommendations were emphasized. Research shows that there is not yet a standard and universal method for the accounting of cryptocurrencies. In the context of related literature, cryptocurrencies can be accounted for as Cash, Other Inventories, Other Financial Fixed Assets, Other Securities, Other Intangible Assets, Other Current Assets, and Memorandum Accounts from the viewpoint of uniform chart of accounts and tax procedural law. In terms of Turkish Accounting Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS), cryptocurrencies can be accounted for within the framework of TAS 38, TAS 2, TAS 21, and TFRS 13. 

Madeni paraya ilk olarak Anadolu medeniyetlerinde milattan önce (M.Ö.) 7. yüzyılda (yy.) rastlanmıştır. Parayı ilk icat edenler ise Lidyalılardır. Kâğıt para ile ilk izlere ise milattan sonra (M.S.) 7. yy. ’da Çin’de rastlanmaktadır. Bu tarihten kripto para kavramının ortaya atıldığı 2008 yılına ve kripto paranın ilk kullanıldığı 2009 yılına kadar para, merkezi bir yapıda hüküm sürmüştür. İlk kripto para olan Bitcoin’in arkasında ise merkezi olmayan ve bağımsız bir finansal varlık fikri yatmaktadır. Dolayısıyla, Bitcoin ve altcoinlerle birlikte paranın tarihinde de bir dönüm noktası tecrübe edilmiştir. Kripto paraların popülaritesini arttırmasıyla birlikte, muhasebe ve finans bilimleri açısından doğru bir şekilde değerlendirilmeleri de şart olmuştur. Bu çalışmada muhasebe, finans, paranın tarihi, blok zinciri teknolojisi ve kripto paralara genel anlamda değinilip giriş yapıldıktan sonra detaylı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında kripto paraların muhasebeleştirilmesine ilişkin yevmiye kayıtları öneri olarak sunulmuştur. Uygulama kısmını takiben sonuç ve öneriler üzerinde durulmuştur. Araştırma, kripto paraların muhasebeleştirilmesi hususunda henüz standart ve evrensel bir yöntemin bulunmadığını göstermektedir. İlgili literatür kapsamında, kripto paralar Diğer Stoklar, Diğer Mali Duran Varlıklar, Diğer Menkul Kıymetler, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Diğer Hazır Değerler olarak muhasebeleştirilebilmektedir. Kripto paraların standart ve evrensel bir şekilde muhasebeleştirilmesi, vergilendirme uygulamalarını da hiç şüphesiz etkileyecektir.