Social Budgeting Approach: The Case of Istanbul Metropolitan Municipality


Creative Commons License

Kara B.

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.30, no.4, pp.29-59, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Çağdaş Yerel Yönetimler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-59

Abstract

Issues such as globalization, rapid population growth and technological developments in today's world bring along an increase and diversity in the needs of individuals. Individuals whose needs have diversified and increased apply to public institutions to meet some of them. Municipalities, in particular, stand out among the applied public institutions. Because municipalities are considered to be the closest public institutions to individuals locally. This situation requires municipalities to make some social expenditures. Within the scope of this study, social expenditures within the budget of Istanbul Metropolitan Municipality have been analyzed within the scope of social budgeting approach.

Günümüz dünyasında yaşamakta olduğumuz küreselleşme, hızlı nüfus arışı ve teknolojik gelişmeler gibi hususlar, bireylerin ihtiyaçlarında artışı ve çeşitlenmeyi de beraberinde getirmektedir. İhtiyaçları çeşitlenen ve artan bireyler bunların bir kısmının karşılanması amacıyla kamu kurumlarına başvurmaktadır. Başvurulan kamu kurumları arasında özellikle belediyeler ön plana çıkmaktadır. Zira belediyeler yerelde bireylere en yakın kamu kurumu olarak kabul edilmektedir. Bu durum ise belediyelerin birtakım sosyal harcamalar yapmasını gerektirmektedir. İşte bu çalışma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesi içerisindeki sosyal harcamalar, sosyal bütçeleme anlayışı kapsamında incelenmiştir.