Improvement of Sustainable Development and Green Finance Studies


Creative Commons License

Yiğit F., Canöz İ.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.33-34

Abstract

The point that the environmental destruction that emerged with the beginning of the industrial revolution will bring the world in the future causes the governments to worry. It has been adopted to support environmentally sensitive projects to eliminate the destruction and provide a livable world. To ensure sustainable development, the environment-friendly framework has been developed in almost every sector, and changes and developments in this direction in the finance sector are called green finance. In the study, the perspectives produced in the academic world against sustainable development and green finance are discussed, and current studies and findings in the literature are mentioned. In the conclusion part, suggestions regarding the steps to be taken to popularize green finance are included.

Sanayi devriminin başlangıcı ile birlikte hissedilir derecede ortaya çıkan çevresel tahribatın ileride dünyayı getireceği nokta hükümetleri endişeye sevk etmektedir. Tahribatın giderilmesi ve yaşanabilir bir dünyanın sağlanması için çevreye duyarlı projelerin desteklenmesi benimsenmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için hemen hemen her sektörde çevreye duyarlı bir çerçeve geliştirildiği gibi finans sektöründeki bu yönde değişim ve gelişimler de yeşil finansman olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansman kavramlarına karşı akademik dünyada üretilen bakış açıları ele alınarak literatürde yer alan güncel çalışmalar ve bulgularına değinilmiştir. Sonuç kısmında ise, yeşil finansmanın yaygınlaştırılabilmesi için atılması gereken adımlara ilişkin öneriler tartışılmış ve takip edilmesi gereken politikalara yer verilmiştir.