Mide Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümörün Karaciğer ve Kemik Metastazı: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Yılmazer F., Gündüz N., Toksöz Yıldırım A. N. , Alimoğlu O.

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51

Abstract

ÖZET

Gastrointestinal stromal tümör (GİST) gastrointestinal sistem malignitelerin %1’inden daha azını kapsamasına karşın en sık rastlanan mezenkimal tümördür. En çok midede görülen GİST’ın buradan kaynaklanma oranı %40-70 civarındadır. Hastalarda dispepsi, karın ağrısı, kanama, karında kitle, kilo kaybı gibi semptomlar görüldüğü gibi asemptomatik olarak da seyredebilmektedir. Patogenezde İnterstisyel Cajal hücrelerindeki c-kit proto-onkogeninin aşırı ekspresyonu sonucu kontrolsüz tirozin kinaz aktivasyonu yer almaktadır. Düşük gradeli hastaların sağ kalım oranı yüksektir ve primer tedavisi cerrahidir. Yüksek grade ve metastazlı hastalar cerrahi tedaviden aldığı yanıt düşük olmasına rağmen, tirozin kinaz inhibitörlerinin keşfiyle birlikte rezektabl olmayan ve metastazlı hastaların sağkalım oranı giderek artmaktadır. Bu çalışmada karın ağrısı ve kilo kaybı ile müracaat eden ve yapılan incelemelerde primeri midede olan GİST'in karaciğer ve kemik metastazı tespit edilen bir olgu sunuldu. İmatinib, zoledronik asit ve radyoterapi ile tedaviye yanıt elde edildi. Hastanın tedavisi devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: c-kit mutasyonu, gastrointestinal stromal tümör, imatinib, mide, karaciğer metastazı, kemik metastazı