Muhasebe, Finans ve Pazarlama Perspektifinden Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlanan Kredilerin Değerlendirilmesi (2009-2015 Dönem Analizi)


Creative Commons License

Kızıl C., Akman V., Kale P.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.20-35, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18221/bujss.543575
  • Journal Name: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.20-35

Abstract

Credit is defined as the sources to fulfill the requirements of individuals, enterprises and institutions, and to provide profit by supplying yields for the banks in this dynamic process. Credits are an important element of yield as they provide profit for the banks. Therefore, credit marketing is considerably important for the banks. In this study, credit marketing and efficiency of credits are evaluated. Throughout the study, conceptual framework of banking is considered and the historical information is provided, then explanations regarding credit marketing are given. Following these, an analysis is conducted concerning the marketing of credits in Turkish banking sector for 2009-2015 period by using the data in the reports of Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK). The data are presented as figures (graphs) by using Microsoft Excel and Microsoft Word. Finally, interpretations are made based on mentioned figures (graphs). According to the results of study, bank credits which was very low in 2009 experienced a sharp increase at the end of 2015. Thus, banks in Turkey can encounter losses not only based on their commercial credit portfolios, but also based on their personal credits. It would be the right action if banks in Turkey insure personal housing credits, just like other credits (government and commercial credits). Also, the demand has increased gradually for credit products in Turkish banking sector. SME credits increased significantly every year and almost reached to the level of personal credits in 2015. The ratio of credits to total active is also highering in an accelerating pace. The banks which give credits the most are private banks.

Bireylerin, işletmelerin veya kurumların gereksinimlerini gideren ve bu devinim sürecinde bankalara getiri sunarak kârı sağlayan kaynaklara kredi denilmektedir. Krediler, bankalara kâr sağladığından

önemli bir getiri unsurudur. Dolayısıyla, bankalar için kredi pazarlama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da kredi pazarlama ve kredilerde verimlilik ele alınmaktadır. Çalışmada bankacılığın kavramsal çerçevesi ve tarihi gibi bilgiler verildikten sonra, kredi pazarlamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporlarında yer alan veriler kullanılarak 2009-2015 dönemi için Türk bankacılık sektöründe pazarlanan kredilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Veriler, Microsoft Excel ve Microsoft Word programları kullanılarak şekiller (grafikler) üzerinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 2009 yılında oldukça düşük olan toplam banka kredilerinin 2015 yılının sonunda çok büyük bir yükseliş arz ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’deki bankalar bir kriz halinde sadece ticari kredi portföyüne bağlı olarak değil, bunun yanında bireysel kredi portföyüne bağlı olarak da zararla karşı karşıya gelebilirler. Diğer krediler gibi (devlet ve ticari krediler), bireysel konut kredilerinin de bankalarca sigortalanması doğru olacaktır. Türk bankacılık sektöründe kredi ürünlerine talep de giderek yükselmiştir. KOBİ kredileri her yıl önemli bir artış göstermiş, 2015 yılında bireysel krediler ile hemen hemen aynı seviyeye ulaşmıştır. Bankalarda kredilerin toplam aktiflere oranı da gittikçe artmaktadır. En fazla kredi kullandıran bankalar, özel bankalardır.