Hipertansif sol ventriküler hipertrofili hastalarda egzersiz Tc-99m Tetrofosmin miyokard perfüzyon sintigrafisi ile mikrovasküler anjina pektoris tanısı.


Bozkurt E., Erol M., Karakelleoğlu Ş., Varoğlu E., USLU SINAV H. , Ateşal S.

Kardiyoloji, ss.178-84, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Kardiyoloji
  • Sayfa Sayısı: ss.178-84